Velg riktig vaderute!

I forhold til diskusjonen om fiskestrategi er det alltid mest snakk om fluer, snører og kasteteknikk, sjelden hører man diskusjoner om hvor viktig det er å vade på rett måte i forhold til hvordan man avfisker de forskjellige plassene i hølen. De gangene det snakkes om vadingen er det først med tanke på sikkerheten, og for det andre at man ikke skal skremme fisken ved for tøff vading og dette er jo selvfølgelig viktige ting. Men man kan faktisk øke fangstene sine ved å vade riktig i forhold til hvordan man fisker flua på de forskjellige stedene. I denne artikkelen skal jeg skrive om mine erfaringer for å velge rett vaderute!

De forskjellige strømpartiene og hølene i elva har forskjellig karakter, noen steder er det grunt med rask overflatestrøm, andre steder er det dypere med roligere overflatestrøm, ja dette varierer hele veien nedover elvedalen. Ett laksetak kan ligge bak en stein i en stri strøm, et annet laksetak kan være i strømkanten inn ved strømskillet mellom den raske og rolige delen av hølen. Altså; laksetakene vil være på forskjellige steder, ettersom elvas karakter i et område påvirker laksen til og ta en stoppepause her og der, og det er jo nettopp «stoppeplassene» som er de beste laksetakene. I tilegg varierer dette også i forhold til vannstanden når du fisker, noen ganger ønsker jeg og fiske flua raskere enn strømmen i elva, andre ganger er det best å la flua «henge» lengst mulig akkurat der laksen står for å provosere den til hugg.

Stikkordet er jo lokalkunnskap, dette har jeg har skrevet om mange ganger tidligere også, da dette er noe av det viktigste av alt. Hvis man vet hvor laksen stopper på de forskjellige vannstandene der hvor man fisker, vil man øke sjansene for oftere å oppleve spennende laksekamper.

Vaderuta, eller vinkelen du velger å vade i, er svært så viktig og tenke over. Dette i forhold til hvordan strømretningen er der du fisker og ikke minst hvordan laksetakene ligger i forhold til strømretningen. Altfor ofte ser jeg at fluefiskeren kaster slik at det er snøret som driver over laksens standplass, og i verste fall kommer aldri fluen over der den står. Svingretningen på strømmen, strømhastighetsforskjeller i hølen og bakevjer er ofte årsaken til at dette skjer, hvis ikke vaderuta er riktig. På dette punktet bør man også bruke luftmendingene på rett måte hvis ikke er resultatet ofte at man skremmer laksen. Her kommer først noen generelle råd om vading i elva.

Vading i forhold til sikkerhet

Vær forsiktig når du vader i elva, er man ukjent og litt overivrig kan uhellet fort være ute. Mitt råd er; ikke vad dypere en til hoftene. Da er det bedre å bruke litt tid på og trene fluekasting slik at du kan kaste de ekstra meterne som du føler at du mangler, i stedet for og vade med livet som innsats.

Vading som skremmer laksen under forhold med lav vannstand

Det er synd å se hvor mange som glemmer seg allerede her, mange er de fluefiskere som har skremt fisken før flua er på plass i strømmen. Dette blir egentlig gjort før selve fisket kommer i gang. Når elva har lav vannstand så vil mange steiner/grunner komme fram langs elvebunnen, og det er svært viktig og bevege seg med forsiktighet over slike områder før man endelig kommer til vannkanten. Det som er problemet er jo forplantnings lydene som oppstår, ved at med tråkker for hardt på løse steiner. Disse vil da bevege seg og skape en vibrasjonslyd i bakken og bunnen av elva, denne lyden kan lettere oppfattes av laksen på liten vannstand, fordi elva rett og slett bråker mindre når strømhastigheten er lavere. Laksen både ser og hører oss lettere når vannmassene strømmer roligere nedover elva. Derfor er det uansett viktig å vade med største forsiktighet. Gå rolig, ikke tråk på store steiner, de kan ofte vippe og lage lyd. Gå på smågrusen, men for all del, gå med lette skritt der også!
Mitt råd er; beveg deg forsiktig frem til vannkanten, stå rolig en stund før du starter selve fisket, dette for å roe ned hølen. Husk også å holde en lav profil hvis du fisker et sted hvor du kommer veldig nære stoppeplassene, da øker du sjansene dine betraktelig!

Dette er selvfølgelige viktige ting og tenke på, man må rett og slett endre sitt eget atferdsmønster i forhold til både fiskestrategi, utstyrsvalg og ikke minst vading når elva er så liten. Husk at laksen har endret sitt atferdsmønster kraftig når elva blir sommerliten, da er det mange ting som utfordrer laksens naturlige behov i forhold til trygghet, komfort og normalatferd i forhold til dens egentlige ærend i elva.

Et punkt som er veldig viktig med tanke på vaderuta, er jo det faktiske behovet for i enkelte situasjoner å fiske flua roligere enn strømmen, og andre ganger la flua drive raskere en selve strømhastigheten. Mange varierer dette med å bruke enten oppstrøms eller nedstrøms mending (luftmending), og det er jo kjempebra hvis man er bevist på mendingsteoriene. For ordens skyld så nevner jeg at en oppstrøms luftmending senker hastigheten på flua, og en nedstrøms luftmending øker hastigheten på flua!

Jeg vil anbefale deg og trene inn luftmendingene, dette i forhold til den «gamle» måten og mende på. Den gamle måten utføres etter at snøret har landet i elva, og dette bråker mye mer sammenlignet med en mending som utføres når snøret er i lufta. Luftmender du, er flua klar for oppdrag i det øyeblikket den lander i vannet – dette er en stor fordel.

Riktig vaderute og aktivt bruk av luftmendinger for og variere hastigheten på flua i forhold til strømmen, er faktisk en av de viktigste faktorer jeg legger vekt på i mitt fiske, det er bare snørevalget som kommer før dette!

Når elva er liten vil det mange steder komme frem grusbanker og steiner som denne, her er det viktig å vade forsiktig.

Lav profil er viktig mange ganger.

Laksetaket

Hva er vel mer spennende enn å smyge seg ned til elva for å kaste på en laks du har sett vise seg i overflata, du legger flua perfekt i strømmen akkurat der du vet at laksen står på gjeldene vannstand. Flua nærmer seg «taket» og man skjelver i knærne når flua er rett over laksen, fordi du vet at den ser flua di i dette øyeblikket. Men laksen tok ikke denne gangen heller, hvorfor ikke, hva kunne ha skjedd?
Hvorfor tok den ikke flua? Vel, det kan jo være flere grunner til det. Men et viktig sjekkpunkt for fiskeren bør være å se nøye etter om det var flua eller snøret som først drev inn i laksens synsområde. Altfor ofte ser jeg at fiskere beregner dette feil, fordi at vinklingsgraden og mendingen i kastet, i forhold til strømmer og strømretningen på elva rundt der laksen står, gjør at flua fisker dårlig.

Les elva

Det er viktig å «lese elva» før man starter fisket, det skal ikke store endringer til i vannstand før strømmene forandrer seg. Det er helt vanlig at et laksetak som fungerer på en viss vannstand, blir dårligere om elva stiger eller synker. Grunnen til dette er ofte at strømmene rundt dette laksetaket endrer karakter, slik at flua må fiskes på en annen måte en under yndlingsvannstand du har på denne plassen. Laksen bruker ofte den samme stoppeplassen under flere forskjellige vannstander. Det er bare at flua må fiskes på en annen måte, og her kommer valg av riktig vaderute inn som en viktig del av strategien.
Så når du leser elva bør du studere strømmene nøye, prøv og se om det kommer inn noen strømmer som kan ødelegge drivet på fluesnøret, i forhold til at målet er at flua skal komme inn i synsområdet til laksen først. Bakevjer, strømvirvler, blankpartier og steiner som stikker opp tar ofte tak i snøret og ødelegger den naturlige bevegelsen på flua inn mot stoppeplassen.

Bli kjent med disse begrepene, «innerstrømmen» og «ytterstrømmen». Jeg prøver alltid å se om det kan være flere strømmer rundt dette laksetaket som fisken kan stå i. Hvis det eks er en stoppeplass bak en stein, så blir jo dette laksetaket påvirket av vannstanden i forhold til om steinen stikker opp av vannet, eller om den ligger under vann på høyere vannstand. Og elva skal være bra stor og steinen må ligge langt under vannflata før det da blir kun en strømstripe bak steinen. Synker elva vil du se at det ganske fort endrer seg til at to strømstriper tar form bak steinen. Da blir det spennende synes jeg, vær oppmerksom på at det ofte står laks i begge strømstripene bak steinen. Og da må man tenke seg om før man starter fisket, og nå er planleggingen av vadingen ekstremt viktig. Regel nr 1 er som vanlig; gå/vad forsiktig, regel nr 2 er; velg riktig vaderute – så kan fisket starte.

Les elva og studer vaderuta før du starter fisket.

Vaderutene

Her kommer to nye begreper jeg har etablert, «vaderute 1», og «vaderute 2». «Vaderute 1» er den som alltid fisker «innerstrømmen», «vaderute 2» er valget for «ytterstrømmen». Jeg starter alltid først med «vaderute 1» altså å utfordre «innerstrømmen før jeg angriper «ytterstrømmen». Gjør du dette vil du oppleve å fiske veldig effektivt på begge disse to strømstripene.
«Vaderute 1», representer en vinklingsgrad kastemessig på strømmen fra ca 90 – 60 grader, dette vil variere hva du fisker med i forhold til hvor fort du skal fiske flua, altså hvilken luftmendings retning du bruker. Vaderute 1 er jo den som foregår nærmest land, og veldig ofte fra land.
«Vaderute 2», representerer en vinklingsgrad fra ca 60 – 30 grader i forhold til strømretningen/laksetaket. Dette vil si at med denne vaderuta beveger jeg meg lengre ut i strømmen slik at jeg får en mindre vinkel mot stoppeplassen. Denne vaderuta gir meg ofte muligheten til å la flua «henge» foran laksen, her kan du kombinere med en oppstrøms luftmending. Noe som mange ganger er veldig effektivt, fordi laksen lar seg provosere av at flua aldri forsvinner, jeg har tatt mange lakser på denne strategien.
Ønsker jeg på det neste kastet å fiske flua raskere, dette for og hele tiden variere og da forhåpentligvis provosere laksen til hugg, ja så mender jeg nedstrøms».
Husk at det er viktig og vade forsiktig med «vaderute 2», da det er lettere og skremme fisken med denne.
Jeg bruker denne strategien på alle de forskjellige laksetakene jeg kjenner i elva, uansett hvordan de ligger til i strømmen.

Vaderute 1.

Vaderute 2.

Se at det er to markerte strømmer ved denne steinen. Innerstrøm = vaderute 1. Ytterstrøm = vaderute 2.

Legg også merke til «bakevja» i mellom strømmene. Det er denne som ødelegger for drivet til snøret mot innerstrømmen  når du fisker ytterstrømmen.

Legg merke til innerstrømmen, denne fisker jeg først!

Legg merke til ytterstrømmen, denne fisker jeg etter innerstrømmen. Da må jeg også skifte til vaderute 2. Jeg kan alternativt vente med og fiske ytterstrømmen på neste økta, dette sørger for at jeg oppholder meg kortere tid på dette taket, og kan på denne måten unngå å skremme fisken som står der.

Jan Erik.

Skroll til toppen