1. Granbo Flyfishing, er ikke økonomisk ansvarlig for deltakernes uhell under kurset eller tap/tyveri av utstyr. Deltakere som ikke er fylt 16 år må under kurset ledsages av en foresatt/voksen.

2. Granbo Flyfishing refunderer 50 prosent av kursavgiften hvis fisket blir stengt før kurstart. Regelendring underveis i sesongen i forhold til bag limit/(C&R) og utstyrsbruk kommer ikke under dette punkt.

3. Granbo Flyfishing, refunderer kun innbetalt forskudd/kursavgift så lenge kurset skriftlig blir avbestilt innen 14 dager etter at avgiften er betalt. Ved sykdom må det med avbestillingen legges ved legeattest, avbestilling ved sykdom må avbestilles minimum 14 dager før kurstart.

4. Dersom Granbo Flyfishing på grunn av sykdom må kansellere bestilte kurs vil innbetalt forskudd/kursavgift bli refundert i sin helhet. Granbo Flyfishing er ikke økonomisk ansvarlig for andre utlegg en deltager måtte ha.

Skroll til toppen