Vårflom

Fluefiske på vårflom

Fiske med fluestang tidlig i juni på stor og kald elv er en stor utfordring for de fleste, laksens atferdsmønster under slike forhold krever at vi fisker med synkesnører og store tubefluer.

Etter en vinter med mye snø, så vil vi ofte få vårflom under laksestarten. Vannet vil så tidlig på sommeren være veldig kaldt og i kombinasjon med en tung strøm og kaldt vann, vil laksen vandre opp elva på bestemte steder både i forhold til dybde og strømhastighet. Ser vi nærmere på elva i et tverrsnitt, er det slik at den er delt opp i 3 vannlag fra topp til bunn. Det øverste vannlaget er det som har høyest hastighet, og som har kaldest temperatur fordi det kalde vannet fra snøsmeltingen dras med av overflatestrømmen, dette vannlaget blir for tungt og kaldt for laksen å svømme i. Det midterste vannlaget er litt roligere og varmere, laksen kan ofte svømme i dette vannlaget, litt avhengig av terrenget i elvedalen.
Men det nederste vannlaget er nok det som er mest effektive å fiske i, så dypt ned i elven er strømmen roligere, vannet tumler litt hit og dit påvirket av steiner og groper, derfor blir vannet noe varmere her. Dette er også den plassen laksen oftest velger for sin vandring opp elva i forhold til temperaturen. Men i forhold til strømmen og dens tunge motstand, må vi også se etter andre faktorer.

Laksens vandrerute opp elvedalen

Terrenget endrer seg hele tiden i elvedalen, det er dette som påvirker elvens ferd mot havet. Mange steder svinger elva på seg, og på slike plasser vil det alltid være størst vannpress i yttersvingen. Her går ikke laksen på stor elv! I innersvingen vil strømmen være roligere, og i dette skillet som danner seg, så vil strømhastighetsforskjellen skape en ”strømkant”. Og i denne strømkanten og inn mot land vil du finne de beste laksetakene. Derfor er et synkesnøre det beste å fiske med, du må faktisk kaste snøre og flue et stykke ut i yttersvingen. Har du da satt på riktig synkesnøre med tung nok synkegrad vil dette hjelpe deg til å få flua og snøret gjennom overflatestrømmen, slik at du fisker så dypt og rolig som mulig i dette strømskillet.

Andre steder, der elven har noenlunde lik strømhastighet fra bred til bred, er det viktig å se etter steiner og andre tegn som tilsier at laksen kan stoppe opp for en pust i bakken. Steder der elva smalner inn, brekkanter ut av hølene og strømmer som går inn i hølene, er som regel gode huggplasser for fiske på stor elv. Det er også lettere å dekke hele elva på slike steder i forhold til kastelengder, og man føler en viss trygghet for at laksen vil se flua og sjansen for at den tar er bedre her.

Lokalkunnskap

Det er veldig viktig, uansett når man fisker i sesongen, å være kjent på sin fiskeplass. Dette gjør at du vet når og hvor det er best å fiske. På stor vårelv blir det alltid mer vann pr laks, i tilegg er det ikke så mange lakser som vandrer opp så tidlig på sommeren. Senere på sesongen med lavere vannstand, og laks i alle vektklasser på vei opp elvedalen, er den mye lettere å observere. Kjenner du din elv sitt oppgangsmønster, og ditt vald sin funksjon i forhold til hvilken vannstand det er oppgangshindrende på – øker mulighetene dine betraktelig.

Dypt og rolig

Denne teorien er selve kjernen for fiske på stor og kald vårelv. Så tidlig i sesongen har ikke laksen det særlig travelt, kraftanstrengelsen for å vandre opp elven er stor med kaldt vann og tung strøm. Det er laksen atferd under slike forhold som bør påvirke utstyrsvalget vårt: Den store utfordringen for fluefiskeren er å fiske med tunge nok synkesnører til enhver tid, slik at vi kommer igjennom den raske overflatestrømmen hurtig nok. Dette vil gi oss den fordelen at flua kommer dypt nok ned så tidlig som mulig på hvert kast, og dermed fisker sakte igjennom strømmen. Fisker vi for høyt i vannlagene vil flua drive for raskt inn mot land, slik at laksen ikke rekker å se den.

Det er mange fluefiskere spør meg om hvor mange synkesnører vi egentlig trenger, jeg har et utvalg med synkesnører fra intermediet og til synk 8, og alle disse er i bruk i løpet av sesongen. Det er ikke bare vannstanden som endrer seg som vil kreve flere varianter med synkesnører, selv på samme vannstand vil det flere plasser være forskjellige snører som fisker best. Terrenget i elvedalen endrer seg hele tiden, om fisker man på et vald som har en viss lengde eller på flere forskjellige vald er det alltid greit å ha et godt utvalg med synkesnører. Mark og slukfiskeren har heller ikke redskap med kun en gramvekt i fiskeveska.

Bevegelig fiske

Dette er en god regel som gjør at vi alle kan fiske effektivt på jakt etter storlaksen, når man følger denne regelen kommer man inn i et gangmønster, som gjør at etter hvert kast går man et skritt videre. Dette er ikke det beste for oss fluefiskere når elva er stor og strømmen stri. Tenk deg følgende; du kaster snøret i elva og når snøret lander i vannet tar strømmen tak i snøret med en gang, og hindrer at det synker rett ned. Dette fordi snøret strammes opp mellom stangen og vannet og dette hindrer flua å komme så dypt ned som du egentlig ønsker at den skulle gjøre. Da er det faktisk bedre å gå dette skrittet rett etter at vi har kastet snøret ut i elva, altså ikke gå etter at snøret er ferdig utfisket. Gjør du dette, og samtidig legger inn en kraftig oppstrøms luftmending som hjelper deg til å oppnå en vinklingsgrad mellom 70 -90 grader, så vil det bli en stor slakke mellom snøre og stang. Denne teknikken sørger for at snøret ditt synker mye dypere ned tidligere i drivet. Med denne teknikken fisker du fortsatt etter reglene samtidig som du øker muligheten for en laksfight.

Utstyret

Tradisjonelt sett er det tohåndsstenger i 14-15 fots lengde som brukes mest på denne tiden av sesongen, i snørevekter mellom # 9-11. Jeg mener at slike stenger er de beste å bruke. En lang stang har flere fordeler både med tanke på selve kastet, men også at den er kraftigere i forhold til snørevekt slik at du lettere kaster og fisker med tunge synkesnører og store tubefluer. Det er også lettere å holde snøret høyt opp, så man kan styre snøret og flua over strømkanter for å forsinke hastigheten på flua over de beste huggplassene. Det er fullt mulig å ha et effektivt fiske med kortere stenger også, dette avhenger jo litt av hvor store elver du fisker i. Mange velger i dag kortere tohåndsstenger i 12 og 13 fots lengder, dagens synkesnører er så behagelig å kaste/fiske med at i dag er det lettere å fiske med synkesnøre uansett stangvalg.

Snørene.
Jeg har fisket i mange år med Guideline sine forskjellige density snører, disse snørene er veldig enkle å løfte opp av vannet. Du vil ikke synes synkesnørefiske med disse snørene er så tungt; dette er et totalkonsept som inneholder alt det du trenger for et effektivt laksefiske. Jeg vil spesielt fremheve Guideline 3D+ snørene for fiske på flomelv. Her har du et utvalg fra H/I/3 til s3/s5/s8, og snørene er ferdig med løkker. 3D+ snørene fisker dypere en det 4D Multi tipp gjør, tyngste riggen med 4D fisker ca i samme dybde som int/s2/s4 i 3D+ serien, dermed har du 4 stk forskjellige snører i 3D+ serien som fisker dypere, disse er int/s4/s6 – s1/s3/s5 – s2/s4/s6 – s3/s5/s8.

Fortommen spiller en viktig rolle for fiske med synkesnører, og det er viktig å fiske med korte fortommer fordi flua greier da å synke like dypt ned som snøret. Jeg bruker fortomslengder fra ca 60-80 cm og opp mot 1,5 meter under synkelinefiske. Kortere fortom dess tyngre synkesnøre du fisker med. På stor elv med de tyngste synkesnørene og største tubefluene anbefaler jeg fluorcarbon som fortom, prøv merket Egor fra Guideline. Dette er knallbra fortommer, de hjelper deg til å strekke fortommen mye bedre, så de slår over de største tubene selv på de lengste kastene. Dette er også et knallsterkt materiale i forhold til både bruddstyrke og slitasjestyrke.

Fluene

Dette er et svært spennende tema innen dette fisket, de fleste velger å bruke tubefluer til synkesnørefiske. Det er lettere å binde tubene slik som vi ønsker dem for fiske på stor og kald elv, enn det vi kan gjøre med krokfluer. Denne fordelen er det tuberøret som gir oss, jeg bruker for det meste plastrør, de er lette i vekt og har forholdsvis bred diameter. Sammen med myke og lange vingematerialer gir dette flua en nydelig svømmende gange i vannet.

Det finnes også et stort utvalg av syntetiske bindematerialer i markedet som hjelper oss til å lage store og glitrende tubefluer. Det er mange fiskere som bruker tyngre tuberør for å komme raskere ned til fisken, dette fungerer også greit, men jeg velger helst ei lett og svømmende flue fisket med et tyngre synkesnøre. Hvordan skal fluene se ut, og hvilken egenskap bør de ha for å fange fiskens oppmerksomhet? Laksens atferdsmønster forteller oss at den svømmer dypt og rolig oppover elvedalen, snørene hjelper oss med å få flua ned i dypet, men det er flua som må fange oppmerksomheten til laksen. Jeg liker best å fiske med store tubefluer på denne tiden av sesongen, vingelengden kan være så lang som 10 – 14 cm spes hvis elva virkelig er stor. Binder man inn en del syntetiske vingematerialer i vingen og noe flash i kroppen, vil dette være fluer som synes godt i den store og kalde elva. Fluevalget vil alltid ha mye med ”trua” å gjøre, binder du ei flue som du synes ser kjempefin ut, er sannsynligheten for at du tar laks på den stor. Dette er grunnen til at så mange fluebindere binder egne tolkninger av etablerte mønstre, bare se på alle de flotte variantene av Green Highlander som finnes i dag.

Fargekombinasjoner (mønster) på flua.

Når man kommer til dette spørsmålet er det ikke lett å være kortfatet, i dag finnes det mange gamle og gode mønster som er modernisert, blant annet Green Highlander og Silver Docktor for å nevne noen. Vi har også mange nye og moderne fluemønster som man bare må binde. Fluene er viktige for oss fluefiskere, vi legger vår sjel i å binde dem så vakre som mulig. Hver gang vi åpner flueboksen for å gjøre et valg er det med stolthet vi beundrer innholdet i boksen, og når vi har gjort et valg har vi virkelig tro på at nå vil laksen ta flua.

Hvordan skal mine teorier hjelpe deg til å velge flue? Jo, laksen har ikke et bestemt mønster på flua på menyen denne dagen, så ikke stress så mye med akkurat hvilket mønster du fisker med. Det er viktigere når og hvor du fisker og at du fisker dypt nok. Treffer du laksen når den er i aggressivt humør påvirket av forholdene i elva, kan den ta mange forskjellige fluer. Jeg har sett at fiskere har fått laks på like forhold med mange forskjellige fluer. Det jeg synes er det viktigste er og fiske flua dypt nok, og at flua vises godt i den strie strømmen. Tenk deg at laksen svømmer dypt og konsentrert oppover, og flua «svømmer» nedover. Det som gjelder da er at flua må vises både på god avstand også lenge som mulig for laksen. Og det er jo akkurat det synkesnøret og en stor glitrende tubeflue med sterke farger gjør.

Jeg mener at lokalkunnskap om elva, og området du fisker i, og hvordan oppgangshindrende egenskaper valdet ditt har i forhold til vannstanden er det viktigste. Så kommer snørevalget – deretter fluevalget. Mange har hundrevis av fluer i boksene, men ofte bare 2-3 forskjellige snører, dette blir ikke effektivt nok, det er snøret som bringer flua ned i det vannlaget laksen oppholder seg. Jeg mener ikke å være negativ til fluene, fluene er svært viktig for oss fluefiskere. Bind dine fluer med et drømmende blikk, legg dine nybundne fluer i boksen med en skjelvende hånd, dette er viktig for totalopplevelsen. Men fortvil ikke om du ikke får fisk hver gang, se heller på andre faktorer. Fisket jeg dypt nok eller skulle jeg fisket i hølen lengre oppe på valdet? Når vi fisker på stor og kald elv tidlig i juni, så bør vi fiske med store fluer som fanger laksens oppmerksomhet i sin vandring opp elva.

Gode fluer når elva er stor og kald er fluer med sterke farger, gjerne med glitter i, du kan bruke Green Highlander, Teal and Silver, Sillen og varianter av disse. Er vannet farget etter en sommerflom er det gjerne fluer som Phatagorva, Steffen allysen, Gary, Sierra Gorva og varianter av disse. Flashving fluene til min sønn Steffen er virkelige gode killere på vårflom, se hans artikkel om denne serien. Vi laksefiskere bruker mye av tiden med å fiske ”blindt”, vi startet ukritisk øverst på strekningen og fisker hver cm av valdet. Prøv heller å se etter steder der laksen tar det roligere, hvor den kanskje stopper opp for en pust i bakken, fisk over disse stedene flere ganger. Du vil oppleve at du får laksen på de samme stedene etter hvert, dette gjør at fisket ditt effektiviseres.

Jan Erik.

Skroll til toppen