Laksens atferd i forhold til vanntemperatur og vannstand

Reager laksen mest på vanntemperatur eller vannstand!

For oss laksfiskere er dette ett viktig spørsmål i forhold til utstyrsvalg og fiskestrategi!
Mine teorier for denne artikkelen er selvfølgelig ikke vitenskapelig bevist, men den er basert på mine egne observasjoner fra mange elver hvor jeg har brukt tusenvis av timer i over 45 sesonger langs elvebredden.

Det er mange forskjellige ting jeg synes er fascinerende med laksefisket, og som er grunnen til at jeg fortsatt holder på i samme tempo som før. Det er veldig stimulerende og hele tiden lære mer om laksens atferd via egne observasjoner, dette sammen med andre ting som kastetrening og ikke minst utstyrsutviklingen gjør at man utvikler seg hele tiden som fluefisker. Fluefiske etter laks er en veldig spennende hobby, og jeg er fasinert av alle de tingene som vi enda ikke vet om laksen og dens liv, dette gir rom for egne studier og som videre blir til nye fisketeorier.
Grunnen til at jeg er svært opptatt av dette spørsmålet er fordi jeg ønsker hele tiden å utvikle meg som laksefisker, målet er egentlig ikke å få mest mulig laks å putte i fryseren, men for å få flest mulig opplevelser som gir meg større fiskeerfaring. Det er selve totalopplevelsen som betyr noe: Fra at du har observert forholdene i elva, til at du velger fiskestrategi og utstyr, for til sist å lure laksen til å ta din flue. Jo vanskeligere forholdene er, jo større utfordring er det å lykkes, desto større er gleden når hugget endelig kommer!

Ta deg tid til observasjoner.

Det store spørsmålet

Hva er det som påvirker laksens atferd mest, vannstanden eller vanntemperaturen? Mange fiskere vil svare i denne rekkefølgen 1) vannstand, 2) vanntemperaturen, dette er jeg også i utgangspunktet enig i? Men, kan det tenkes at det kan variere hva laksen styres av til forskjellige tider? Jeg opplever dette som et veldig interesangt spørsmål, fordi jeg har opplevd mange forskjellige kombinasjoner, med tanke på vanntemperatur i forhold til vannstand.

Når fiskesesongen starter, er det ofte stor og kald elv, for fluefiskerens utstyrsvalg betyr dette synkesnører og store tubefluer, fordi snøret må bryte igjennom overflatestrømmen på en effektiv måte, slik at flua kommer ned i laksens vandrerute. Dette er i dag en selvfølgelig fiskestrategi for de aller fleste laksefiskere som bruker fluestanga under disse forholdene. Men hva når elva er liten og kald?

Juni: For ordens skyld så vil jeg si at i juni blir nok ikke elva så liten at man kan si den er i sommerelv størrelse, men den kan bli ganske liten i forhold til årstiden hvis været er kaldt og snøsmeltingen avtar. Når elva er mindre vil ikke overflatestrømmen være like rask, dette gir jevnere vanntemperatur fra topp til bunn i elva. Ved høy vannføring er det øverste vannlaget striere og kaldere enn det er lengre ned mot bunnen i elva. Når elva er mindre så trenger man ikke de aller tyngste synkesnørene fordi at overflatestrømmen ikke er så hard nå; men i forhold til vanntemperaturen så vil laksen fortsatt gå noe dypere enn på mindre og varmere elv. Jeg er også nøye med fluevalget i forhold til om fisken står eller går, dette i forhold til størrelsen og hvor mye flash jeg har i flua. Har elva en lavere juni-vannstand så vil laksen gå noe raskere oppover elvedalen. Derfor er det lurt å forlenge møtepunktet i mellom laks og flue, dette gjøres best ved å fiske med ei stor tubeflue, husk derfor å binde noen tuber med mye flash i. Fluefiske er alltid en stor utfordring i juni uansett vannstand, men ikke blir lurt av at elva noen ganger kan være liten i forhold til det normale i juni, med tanke på fluevalget.

Juli: Kan selvsagt også være litt varierende i forhold til begge disse faktorene, men jeg opplever at forholdene er mer stabile midt på sommmeren. Derfor er dette den måneden som har jevnest vanntemperatur, slik at vi ikke trenger å ha så mye fokus på dette nå.

Yes, igjen stemte fiskestrategien.

August: Er den måneden vi må ha aller mest fokus på dette, jeg har opplevd flere ganger at elva kan bli både liten og kald i august.
Jeg har målt temperaturer helt ned til 10 grader på vannstand som er definert som liten elv. Dette er ganske kalde temperaturer på denne vannstanden. Skal vi da velge fiskestrategi etter vannstand eller temperatur som utgangspunkt for utstyrsvalget?
I perioder med sommervarme kan elva på samme vannstand være 8-10 grader varmere. Dette gjør at snittemperaturen i vannet er jevnere i forhold til dag og natt, noe som gir bedre fiskeforhold enn det er på liten og kald elv. På liten og kald elv vil vanntemperaturen varierer mere mellom dag og nattefisket, dette vil påvirke laksens atferd og hvilken fiskestrategi vi skal velge.

I løpet av august vil de fleste laksene finne fram til sine barndomshøler, og hvis elva da er liten og kald så vil  laksen står og trykke nærmere bunnen. Har du da valgt et flytesnøre for ditt fiske, altså et snørevalg tatt grunnet lav vannstand, så kan det bli langt i mellom nappene. Vi kan ofte se laksen hopper jevnlig under disse forholdene, derfor er det lett å bli lurt til å velge ett flytesnøre, men det er ikke i overflata den står å hviler eller tar flua. Denne vak – aktiviteten er ikke noe annet en markering i forhold til gyteinstinktet. Dette har gitt meg den erfaringen at fiskestrategien skal velges etter vanntemperaturen i dette tilfellet. Det vil da si at vi må fiske dypt. Det beste er at flua kommer overraskende på laksen, derfor er det god fart og rett dybde på flua/snøret som fungerer best, da kommer angrepet! Her er det «dypt og raskt» teorien som gjelder, og det er kun et flyt/synk snøre som fungerer i denne situasjonen.

Laksen må ikke få god tid til å vurdere flua slik at den finner ut at dette ikke er noe trussel, for dermed å kunne velge bort et angrep.
Jeg har også lagt merke til at den igjen tar mellomstore fluer lettere enn små fluer. Så det er tydelig at vanntemperaturen påvirker laksen uansett vannstand. Jeg har hatt fokus på disse forholdene i mange år, men det føles fortsatt rart å fiske med så store fluer som 6-10 cm vingelengde på liten elv i dagslys. Dette bør utføres med en lettere stang fordi at vannstanden er liten og laksen svært sky, så det vil ha mye å si hvor tung vektklasse det er på stangen du bruker. Ellers kan det hende du skremmer laksen i stedet for å tirre den, det er stor forskjell på om den er redd eller sint, det ene gir fisk det andre ikke! Et tips når det gjelder fluer på kald og liten August elv; unngå for mye flash i fluene, dette vil gi motsatt virkning. Nå skal du ikke forlenge møtepunktet mellom laks og flue, men faktisk forkorte dette møtet. Ei stor og kamuflert flue med jordnære farger fisket i riktig fart og dybde har gitt meg mange flotte fighter på slike forhold.

Sjekk alltid tempen uansett vannstand!

Jan Erik

Skroll til toppen