Et Granbo Flyfishing-kurs med målet om å få deg klar til laksesesongen begynner

Dette kurset er lagt opp til målet å få deg klar til årets laksefiske begynner. Et kurs som passer både deg som er ny og fersk i gamet, men også deg som har holdt på flere sesongen og har ett ønske om å forbedre deg som fluekaster og fisker. 
Vi går igjennom utstyret du har med deg, ser at stang og snører passer sammen. Det blir lagt mye vekt på kastetrening med instruksjon, teoretiske bolker med både praktiske og teoretiske detaljer.

Kurset starter med ankomst fredag kveld, der det blir sosialt og en «EU-kontroll» av at snører og stang passer sammen. Dette er helt essensielt for at fluekastingen skal bli enklere og mer effektiv.
Lørdagen går med til kastetrening med instruksjon. Den blir lagt opp individuelt tilpasset ut ifra ferdighetsnivået og ønsket ditt. Vi skal igjennom flere forskjellige kasteteknikker. Kasting med alt fra flyteline til tunge synkeliner. Etter middag så blir det en teoribolk med laksens adferd og hvordan vi laksefiskere kan tilnærme oss den best mulig.
Søndag starter med en ny runde kastetrening og avsluttes med en gjennomgang av knuter.

Start og slutt-tider er lagt opp til at det er mulig å være tilreisende.

Hver kursgruppe består av 6 deltagere. Pris pr deltager er 3500,-
• Kostnaden dekker overnatting, instruksjon og middag på lørdag.
• Frokost og lunsj dekkes selv.

Kurs 1: 14.-16. april holdes av Steffen Granbo.

Kurset holdes på Horgøien Gård i Gaula. Her har kursdeltagerne ett eget hus som de bor i, teori og sosialt holdes i en service-bygning med alle fasiliteter. Her har vi mulighet for kastetreneing på begge sidene av elven, som det blir lagt opp til på lørdag. Lørdagskveld blir det kjøpt inn Pizza, og Steffen holder ett foredrag med tittelen «En fiskesommer med fluestanga». Søndag fokuserer vi mest på kastetrening med synkeliner, før kursslutt så blir det en gjennomgang av de knutene man trenger til laksefisket.
Påmelding til s-granbo@hotmail.com eller tlf 95497615
6 plasser ledig på dette kurset

Kurs 2: 21.-23. april holdes av Steffen Granbo
Kurset holdes på Horgøien Gård i Gaula. Her har kursdeltagerne ett eget hus som de bor i, teori og sosialt holdes i en service-bygning med alle fasiliteter. Her har vi mulighet for kastetreneing på begge sidene av elven, som det blir lagt opp til på lørdag. Lørdagskveld blir det kjøpt inn Pizza, og Steffen holder ett foredrag med tittelen «En fiskesommer med fluestanga». Søndag fokuserer vi mest på kastetrening med synkeliner, før kursslutt så blir det en gjennomgang av de knutene man trenger til laksefisket.
Påmelding til s-granbo@hotmail.com eller tlf 95497615
6 plasser ledig på dette kurset.

Kurs 3: 12.-14. mai holdes av Jan Erik Granbo
Kurset holdes på Austnes i Verdalselva. Her har kursdeltagerne en hytte man bor to og to i. Måltider spises i en egen mat-hytte. Kastetreningen på lørdag startes med en gjennomgang av enkel og dobbel spey før lunsj og kasting med synkeliner etter lunsj. Middagen serveres av grunneier Ola, før Jan Erik skal holde foredraget «Fluefiske på høy vannstand» i loftstua hos Ola. På søndag er det kastetrening med vekt på enkel og dobbel snakeroll, og avsluttes med mer kasting med synkeliner.
Påmelding til j-granbo@hotmail.com eller tlf 93211924
4 plasser ledig på dette kurset.

Scroll to Top