Airsnake teknikkene.

Det hender ganske ofte at man fisker under forhold som gjør fluekastingen veldig vanskelig, de dagene vinden er ekstra sterk eller når man fisker i veldig trange posisjoner, er det ikke lett å være fluefisker. Men det verste av alt er når begge disse faktorene utfordrer deg samtidig, da er det vanskelig og fiske flua så effektivt som man ønsker. Vi fluefiskere må også forholde oss til at fluesnøret er kastevekten i fluefiskeutstyret, i tillegg er denne kastevekten ofte ganske lang, derfor er det vanskelig med fluekasting i sterk vind.
Se film om Air Snake nederst i artikkelen.

Men med dagens utstyr, og ikke minst de moderne kasteteknikkene greier vi å kaste i trangere posisjoner og sterkere vind en noen gang tidligere. Det er ganske mye man kan gjøre for å påvirke fluesnøret til og trenge igjennom vinden, og i denne artikkelen skal jeg fortelle deg mer om innkastene som kommer i fra lufta foran deg.

Jeg begynte med ”air snaken” for ca 25 år siden, denne teknikken ga fluekastet økt kraft, høyere snørehastighet og lengre kastelengder under de vanskeligste forholdene i elva, sammenlignet med vanlige Spey og Snake rolls. Årsaken til at dette skjer er at fortomen treffer vannet i ankringsfasen med høyere fart. Det som da skjer er at D loopen trekker hardere bakover, og dermed spenner stanga med mye mer kraft sammenlignet med et innkast som kommer fra normalposisjon i vannet foran deg.

Grunnteknikken for Air Snaken.
1) Det er best å bruke rullekastet til å løfte snøret opp i luftposisjonen foran deg, dette gjelder for alle de forskjellige ”Air” variantene du ønsker å bruke.

2) Det er viktig at du ikke setter for mye kraft i fremkastet i denne fasen, eller løfter snøret for høyt opp i lufta, da blir det vanskeligere og kontrollere innkastet.

3) Når snøret henger i lufta foran deg, beveger du stanga mot innkastet. I denne posisjonen kan du bruke mer kraft i innkastet fordi snøret henger uforstyrret i lufta, og det er her alle fordelene ligger også med dette kastet.

4) Nå kan du påvirke snøret til og trenge igjennom vinden i alle retninger, med økt kraft mot innkastet, vil du få økt hastighet i fremkastet, dette hjelper deg rett og slett til og beherske vinden lettere.

I dag er denne teknikken utviklet både for det enkle Spey kastet og alle Snake Roll variantene.
Altså vil de forskjellige ”Air” variantene være.

Air Spey variantene: Enkel Spey med innkast fra lufta og Back hand air Spey. Air teknikken egner seg ikke som dobbelt Spey kast.

Air Snake variantene som finnes er: Enkel Snake Roll med innkast fra lufta, dobbel Snake Roll med innkast fra lufta, Back hand air Snake, Opposite air Snake.

 

Jan Erik.

Skroll til toppen