Snakeroll artikkelserie, del 2: Dobbel Snakeroll

Snake Roll teknikken har på samme måte som Spey kastet en enkel og en dobbel variant. Grunnteorien for dette er også den samme, nemlig at de skal brukes på hver sin side av elven, dette i forhold til hvilken arm du kaster best med.
På samme måte som det doble Spey kastet, har også dobbel Snake roll en lengre grunnbevegelse før fortommen tilslutt ankres i vannet.
Se film av det Dobble Snake roll kastet nederst i artikkelen.

Foto: Mountain Media.

«Du er tidlig i gang med fisket denne morgenen, det var litt tungt å komme seg opp av den gode varme soveposen, men endelig er du på vei nedover i favoritthølen. Kastene går fint, litt støl – men dette kommer til og bli bra bare sola varmer litt mer i ryggen. Du ser sola komme opp over åsen, og det vakre grønnskinnende lyset i elvedalen passer perfekt til Highlander tuba som du allerede har satt på fortommen.
Så skjer det igjen; trærne begynner og bevege seg, solgangsbrisen øker. Det blåser hardere og hardere nedover elvedalen, og akkurat nå da som du begynte og nærme deg godtaket på brekket i hølen. Det blir vanskeligere og vanskeligere å få vinklet flua i en god nok posisjon og langt nok ut i strømmen fordi vinden trykker snøret for nærme kroppen når du ankrer fortommen i vannet ved siden av deg. Du mister kraft i kastet, vinklingen er også blitt kjempevanskelig og fortommen hekter seg stadig fast i snøret på vei ut i elva»

I denne situasjonen kan man føle seg ganske hjelpeløs, og mange må gi opp fisket når slike problemer dukker opp, det er da helt vesentlig å ha flere kasteteknikker og velge i mellom slik at man kan løse utfordringene som dukker opp. Ca 80 % av alle fluefiskere behersker fluekastinga kun med den ene armen og det er høyre armen de fleste bruker. Dette vil si at hvis man ikke har lært seg andre kasteteknikker for å bruke i denne ”vindsituasjonen” hvor det altså blåser nedstrøms og man kun fisker med en arm, ja da vil man ofte slite som fluefisker.

Men selv de som behersker fluekastingen med begge sidene av kroppen vil slite hvis de kun behersker Spey kastet. Den varianten av Spey kastet man må bruke hvis det blåser nedstrøms, er jo det doble Spey kastet, men det kan faktisk være vanskelig nok å få til gode fiskekast med dette kastet også fordi du fortsatt må bygge opp kastet i mot vinden. Det som er noe begrensende med det doble Spey kastet, selv om det faktisk lar seg gjøre å få til noen kast innenfor en viss vindstyrke. Er at det doble Spey kastet innehar en ganske rolig oppbygning grunnteknisk og dermed avleverer en ganske rolig snørehastighet i utskytningsfasen av fremkastet. Her er jo Snake Roll teknikken totalt overlegen alle Spey kast fordi at Snake Roll grunnteknikken innehar en mye høyere hastighet i oppbygningen av kastet, og dermed kan du kaste med høyere snørehastighet, noe som er en nødvendighet når det blåser sterk vind.

Så for de fiskere som kaster like bra med begge sidene av kroppen så vil det å lære seg både det enkle og det doble Snake roll kastet være en kjempestor fordel, da kan man veksle i mellom Spey eller Snake Roll ettersom forskjellige utfordringer dukker opp.

Jeg brukes selv det doble Snake Roll kastet i denne ”situasjonen” som jeg beskriver i artikkelen. Jeg kan da bare endre kastestil fra det enkle Spey kastet når det ikke fungerer lengre, og gå over til det doble Snake Roll kastet når det trengs. Dette gjør at man blir en svært effektiv fluefisker.
Med et vanlig enkelt Spey kast så er du tvunget til løfte snøret rolig opp av vannet foran deg i forhold til grunnteknikken til dette kastet. Og når du da starter på mellomfasen av kastet før du skal ankre fortommen i vannet, er denne bevegelsen påvirket av åpningsfarten du setter i gang kastet med og derfor er det veldig lett at snøret hekter seg opp i fremkastet. Dette skjer fordi at løftet i fremre posisjon blir for rolig slik at hastigheten totalt sett under hele bevegelsen og fram mot ankringsfasen blir for dårlig, og da tar vinden tak i snøret og snøret presses for nære kroppen din.

Derfor synes jeg at det doble Snake roll kastet er ett utrolig godt alternativ.
Når jeg slår Snake Roll bevegelsen på nedstrømssiden av meg og snøret derfor henger fritt i lufta foran meg, så påvirket jeg med en hel annen mulighet kraften oppover mot innkastet. Da får jeg presset snøret bedre mot opp i mot vinden. Nå oppnår jeg to ting; det ene er at jeg unngår og blir truffet selv, fordi at avstanden fra ankringa inn mot kroppen blir såpass stor at selv om vinden krangler med meg så blir jeg ikke truffet, det er selvfølgelig en stor fordel. Den andre fordelen jeg oppnår er at selve vinklingen av kastet blir mye lettere; igjen – jeg presser snøret oppover mot vinden med den kraften jeg trenger i den gitte situasjonen. Jeg får nå bedre tid til å få til å planlegge en god vinkling av kastet fordi jeg kommer inn mot ankringa med en høyere hastighet på snøret, og dette gjør det mye lettere og lykkes med en pen presentasjon av snøret i fremkastet.
Et helt suverent kast, uansett hvor favorittsiden din av elva er, når det blåser nedover.

Trange situasjoner.
I trange og vanskelige situasjoner er dette kastet også et meget bra kast, først og fremst for at du kan sette ned fortommen/ankringa så langt fremfor deg i vannet. I slike situasjoner er det en fordel også med Snake Roll fordi at fortommen treffer vennet med en høyere fart, og dermed laddes stanga opp med full kraft på en lett måte. Dette gjelder alle Snake Roll varianter.

I kortfilmen nedenfor ser du det doble Snake Roll kastet demonstrert med tohåndsstang, men det er akkurat samme grunnteknikk med enhåndsstang også, eneste forskjellen er som sagt at man ladder enhåndsstangen med dobbeltrekket, mens på tohåndsstangen bruker man sakseteknikken for å tilføre ekstra kraft.

Grunnteknikken.
1) Beveg stanga skrått oppover til høyre, dette for å skape god avstand i mellom sirklene når de henger i lufta.

2) Start sirkelbevegelsen som skal gå innover mot land, lag en så rund bevegelse med øverste arm som mulig.

3) Husk at armen skal ha samme avstand fra kroppen hele tiden når du lager sirkelbevegelsen.

4) Når stangtoppen er på det laveste punktet i sirkelbevegelsen skal du starte på mellombevegelsen før innkastet.

5) Husk at i denne mellombevegelsen av kastet er det svært viktig at du akselererer bevegelsen fram mot innkastet, hvis du ikke gjør dette vil fortommen treffe vannet for tidlig i kastet.

6) Det er også svært viktig at du roterer overkroppen med stangbevegelsen i denne fasen av kastet, dette hjelper deg til å vinkle kastet lettere i elva.

7) Husk at du skal holde samme avstand med armene fra kroppen nå også, og på samme måte som i det doble Spey kastet skal øverste arm beveges i en vannrett stilling frem til innkastet.

8) Så gjør du oppløftet med stanga og stopper bevegelsen slik at fortommen ankres i vannet.
Det doble Snake roll kastet må ikke forveksles med Air snake teknikken.
Det er en annen variant av Snake Roll som gir økt hastighet mot innkastet, og dermed ytterligere fordeler i fremkastet.

Dette skal jeg skrive om neste gang.

Filmsnutten er hentet fra min siste film som heter ”Tohånds videregående fluekasting, mine beste kasteteknikker”.

Jan Erik.

Skroll til toppen