Sommerflom

Jeg synes det er spennende å fiske på skikkelig stor og brun elv. Det er så spennende å fiske flua i de ”nye” laksetakene som dukker opp, jeg har faktisk mange ganger fått laksen til å ta bak steinene på bålplassen vår. Det er like overraskende hver gang når laksen tar flua 1 meter fra land, derfor gjelder det å fiske flua aktivt helt inntil elvekanten. I løpet av sesongen har elva i perioder lav vannstand, og da venter alle laksefiskerne på regnvær og større elv. Det er kjærkomment både for fisk og fisker med nytt friskt vann, og livet i elvedalen våkner på nytt når dette skjer. Laksens oppgangsmønster kommer i gang igjen, og det blir ofte bra fiske i tiden etter at flommen har dempet seg.

Generelle råd

Sommerflommen skapes alltid av regnvær, og derfor vil det alltid variere hvor stor hver enkelt flom blir, men alle regndråper er velkomne uansett om elva ikke blir kjempestor hver gang. De gangene regnværet blir så kraftig at elva blir stor, vil den øke vannstanden på kort tid. Med det samme regnet kommer og elva begynner å stige forsiktig, kan fisket være veldig bra i de første timene; men hvis elva vokser for fort, kan fisket bli vanskelig. Det beste er et jevnt tilsig av vann. Laksen blir overlykkelig når den får føling med nytt friskt vann, og den vandrer nå videre oppover i elva. Når flommen når sin topp vil det komme drivende trær og busker sammen med mye annet rask nedover dalen, dette er ikke den beste tiden å fiske på av praktiske og sikkerhetsmessige grunner. Det er bedre å vente til elva har rensket seg opp. Fra det øyeblikket drivrasket er borte venter det som oftest et spennende fiske i noen dager.

For oss laksefiskere er den viktigste forskjellen på en vårflom og en sommerflom først og fremst vanntemperaturen, elva er alltid varmere under sommerflommen fordi det er regnvannet som lager denne flommen. Snøsmeltingen om våren danner vårflommen, derfor blir vannet kaldere. Fisketeoriene på sommerflom er noenlunde de samme som tidligere i sesongen, fordi vi igjen blir tvunget til å fiske med synkesnører på grunn av strømhastigheten. Elva blir like stri slik at overflatestrømmen vil være like rask som på vårflommen, derfor må vi på de raske strømpartiene i elva bryte igjennom det øverste vannlaget med synkesnører. Sommerflommer kan jo komme flere ganger i løpet av sesongen, den første flommen kan komme allerede i slutten av juni, og mange ganger har jeg fisket under flomforhold helt i slutten av august. Det sier seg selv at laksen vil gjenomgå flere varierende atferdsendringer over så lang tid. Derfor må man alltid vurdere området, og valdet man fisker på, i forhold til hva man kan forvente som blir laksens neste atferdsendring. Fisker du i de nedre deler av elva eller i mellomdelen, vil laksen reagere helt annerledes enn i de øverste strekningene i forhold til når i sesongen flommene kommer. Jeg har flere ganger erfart at laksen reagerer aggressivt lenge før regnet kommer, dette har jeg observert i tiden før lufttrykket faller, og værforandringen kommer. Dette kan du se ved at laksen plutselig blir veldig aktiv i hølene, først med hissig vak aktivitet deretter tar den flua vilt og uhemmet uten at elva egentlig har fått en vanndråpe ekstra.

Nedre del av elva

Utover sommeren, når elva i perioder blir liten vil mange lakser stå i sjøen og vente på mer vann. Når flommen endelig kommer, setter laksen full fart oppover elva. Denne atferden må man tilpasse fiskeutstyret og taktikken etter. Laksen vil nå vandre veldig konsentrert oppover elvedalen, den har mistet mye tid og den har det nå travelt. Jeg velger å fiske med saktesynkende snører og mellomstore til store fluer på laks som vandrer fort. Store fluer er viktig fordi det gjelder å fange fiskens oppmerksomhet. En sommerflom som kommer midtsommers vil virke positivt for hele elva, på denne tiden vil laksen også ta det noe roligere i de nedre deler. Ved en sen sommerflom kan fisket i dette området være fantastisk. Nå vil laksen som har sine gytegrunner her finne sin plass, og fisket kan være bra både på sjøørret og laks, spennende er det også at du kan komme i kontakt med laks i alle vektklasser på denne tiden. Jeg har mange ganger fått blank og helt nygått laks på slutten av sesongen. Det er ikke uvanlig at det blir tatt skikkelig store lakser også på denne tiden, det finnes mange fiskehistorier om kjempelakser som bekrefter dette.

Midtre del av elva

Om sommerflommen kommer tidlig i sesongen (juni) vil det ikke stå mange lakser i dette området ennå. De fleste laksene tar seg forbi denne delen av elva ved en tidligere sommerflom, eller at vårflommen har vedvart lengre en vanlig. Derfor ville jeg i de fleste situasjonene fiske på samme måte som det jeg gjør i nedre del av elva, når laksen kommer opp med sommerflommen. Kommer regnværet senere, altså i juli/august, vil det være mange lakser som har kommet fram til sine barndomshøler i midtre del av elva. Når det da kommer ny laks opp fra sjøen som er forsinket pga av perioder med lav vannstand, vil ikke disse laksene bruke lang tid før de er oppe ved sine gytegrunner i midtre del. Da oppstår det situasjoner som vi laksefiskere kan utnytte i dobbel forstand i kombinasjon med en regnflom. Den ”gamle” fisken vil nå endre atferd og benytter den økte vanntilførselen til å finne seg bedre plasser å hvile på. Når den nye fisken kommer frem vil ”krangelen” om de beste standplassene starte. Dette er gode fiskeforhold fordi det er flere sanser som herjer i laksekroppen på en gang, den har nå adrenalinet på topp og da tar laksen ofte flua. Finn ut hvor lang tid laksen trenger for å nå denne delen av elva etter at flommen har startet, det skjer ofte raskere enn mange tror, og er du på plass i elva når de første laksene kommer fram, så kan du oppleve ditt livs laksefiske.

Øvre del av elva

Jeg har fisket mange år i de øvre delene av elva, og jeg slutter aldri å forundre meg over alle de forskjellige måtene laksen oppfører seg på, og det er vanskelig å forutsi hva som vil skje når forholdene endrer seg i elva. Det er en etablert teori blant oss laksefiskere om at den laksen som skal øverst i elva, går først opp fra sjøen. De benytter vårflommen til å gå så langt opp som mulig før elva blir mindre, liten elv forstyrrer oppgangsmønsteret fordi vandringen stopper opp. Sommerflommene vil påvirke fiskemulighetene på forskjellige måter også øverst i elva, i forhold til når regnværet kommer underveis i sesongen. En tidlig sommerflom vil hjelpe til at flere lakser når de øverste områdene raskere. Kommer det regnvær i juli/august vil vi få større muligheter for gode laksefangster. Dette gjelder først og fremst for den fisken som allerede står i hølene, den får nå muligheten til å bruke andre hvilesteder i elva. Som ellers i elva ved sene sommerflommer skaper dette en forflytting i hølene som gjør at det blir kamp om de nye standplassene, derfor tar den flua lettere i denne situasjonen. Jeg observerer at i denne perioden er det den ”nye” laksen som faktisk er mest aggressiv og tar flua lettest, det er sjelden at den ”gamle” laksen lar seg lure. Ved en sen sommerflom er det ofte mye laks som har funnet sine gytegrunner i de øvre deler av elva. Fisket blir alltid påvirket av hvor lenge elva er liten:

Tar dette lang tid vil fisket bli vanskeligere, men når det endelig kommer påfyll av vann igjen blir fisket veldig bra. Et godt råd: Prøv å være til stede med det samme regnet kommer og vannstanden øker! I de første timene med nytt friskt vann er laksen virkelig aktiv, så denne perioden som kan gi deg mange spennende øyeblikk, før du må ta en pause under flomtoppen.

Utstyret

Det er mye som skjer på kort tid når sommerflommen kommer, elva stiger raskt og den bruker ikke mange dagene før den er normal igjen. Sammen med gode vanntemperaturer, og det faktum at dette oftest er et ”nære land fiske” vil ikke stangvalget være så avgjørende. Du kan bruke alle typer stenger, både enhånds og tohånds. En kortere stang i kombinasjon med luftmendinger nedstrøms hjelper til med å øke farten på flua over standplassene nære land. Fisker du i noe hardere strømmer vil det være en fordel med oppstrøms mendinger for å forsinke hastighet til flua, da er det best med en lengre stang som holder snøret høyere opp. Snørene jeg bruker varierer alt fra flyt/synk snører og rene synkesnører. Glem aldri flyt/hover/synk 3 snøret til Guideline, dette snøret er perfekt under disse forholdene, det hjelper deg til å fiske både dypt og raskt. Fortommen bør på vanlig måte justeres etter strømhastighet og synkesnøregrad, fisken er ikke sky når elva er stor og brun, så du kan fint bruke kortere fortommer på rask strøm når du bruker tyngre synkesnører. Forleng fortommen ettersom du fisker høyere i vannet på de stedene strømmen er roligere.

Fluene

Fluevalget er forholdsvis greit når elva er stor og brun, og jeg er aldri i tvil om hvordan flue jeg skal fiske med på sommerflom. De gamle etablerte fargeteoriene stemmer veldig godt på disse forholdene, har du 3 forskjellige mønster i 2 forskjellige størrelser har du det du trenger. Jeg fisker med tubefluer, gode mønster er typiske flomflue varianter i oransje farger kombinert med brun, gul eller svarte vinger og med gull eller kobberfarge i kroppen. Når elva ennå er stor og himmelen fortsatt mørk, bruker jeg helt oransje flomtuber med mye flash i, og når himmelen klarner opp, og elva fortsatt er brun liker jeg veldig godt å fiske med fluer som Phatagorva eller Thunder and Lighting og varianter av disse. Men jeg har mange ganger trukket det lengste strået med en stor Red Butt tube rundt 6 – 10 cm vingelengde. Denne flua bruker jeg også i den fasen når elva stiger etter at regnværet har satt inn, men da i mindre størrelser. Følg med på menyen fluer, der ligger det bilder og bindeoppskrifter av sommerflom fluene.

Kaste og fisketips

God lokalkunnskap og fiskeerfaring er bestandig det viktigste. Jeg vil tipse deg om at nå er tiden inne for å fiske over hølene i rolig takt, mange kast på hver fiskeøkt er viktig. Det er mye som skjer i hølene, og det vil oppstå nye situasjoner hele tiden. Sikten i vannet er dårlig, derfor må du gi laksen mange sjanser til å se flua di. Husk at det er viktig med god fart på flua inn mot land, dette regulerer du med en kraftig luftmending nedstrøms eller flere mendinger når snøret driver i elva. Noen ganger kan det være effektivt å trekke snøret hjemover i varierende hastigheter rett før snøret retter seg ut og blir liggende stille inne ved land, har du fart og bevegelse på flua i denne fasen så kan dette være det som skiller en god og dårlig fisketur.

Det er sjelden vi trenger like tunge synkesnører som på vårflomfiske fordi laksens atferdmønster ikke er helt det samme som tidligere i sesongen. Vannet nå er varmere, og vi vil mange ganger finne laksetakene på andre steder. Det er mer vanlig å finne laksen enda nærmere land under sommerflommen, fordi elva nå er farget. Dette gjør at laksen føler at den er tryggere enn på flomforhold med snøsmelting og klart vann. Derfor kan det mange ganger være lette synkesnører eller noen ganger et flytesnøre som er riktig å bruke. Se etter de typiske blankspeilene, og fisk også bak steiner som ligger i elva; her står laksen. La flua henge i strømkantene for der går laksen. Fisk mye bakerst i hølen og gjerne på brekket, det kan stå laks over alt på de rolige plassene for når flommen kommer blir dette drømmeplasser for oss laksefiskere. Unngå de hardeste strykene, du vil som oftest få laksen på de samme plassene. Jeg liker å prøve forskjellige områder i elvedalen i forhold til når sommerflommen kommer, mange laksefiskere er veldig stedbundne. Det er både effektivt og spennende å fiske på forskjellige steder, dette øker også lokalkunnskapen din, noe som er svært viktig for å bli en bedre laksefisker.

Lykke til med minnerike laksefighter også på stor sommerelv.

Skroll til toppen