Stopp punktene påvirker sluttresultatet av kastet veldig mye. Det hjelper ikke hvor bra du har gjennomført grunnteknikk og krafttilførselen i kastet, hvis du feiler med stopp punktene. I denne sluttfasen av kastet, må stoppen og slippen koordineres for å oppnå et bra resultat. Dette er like viktig for både enhånds – og tohåndsfluekasting. Dagens utstyr med raske stenger og snører, gir veldig høy fart på utskytingen av snøret. Nybegynneren som famler litt, vil få mange meters ekstra kastelengde om stopp og slipp teorien er bra utført. Dette gjelder den videregående kasteren også, han belaster stangen ofte helt på bristepunktet når det gjelder oppspenning og fart, og da er det lett å gjøre feil i sluttfasen av kastet.

Stopp punktene

Stopp punktene er i bak – og framkastet, det er viktig at stopp punktene er presise. med det mener jeg at det må stoppes kontant, dette gir stangaksjonen en katapulteffekt slik at snøret får høyere fart og dermed spenner stangen bedre opp. Dette er like viktig i bakslengen som i framslengen, har du god fart bakover, starter du fremkastet med en bedre oppspent stang, og derfor vil du kaste lengre.

Slipp punktet

Det er viktig at du koordinerer stoppen og slippen, dette gir best resultat. Det nytter ikke å stoppe stangbevegelsen til rett tid hvis du ikke slipper snøret samtidig. Den vanligste feilen er at snøret slippes for sent, da vil du kaste snøret framover med en dårligere oppspent stang. Slipper du snøret for tidlig, vil det bli slakk line og du greier ikke å kontrollere snøret til å strekke seg ut på vannet. Tren mye på å koordinere dette, det vil gi deg et mye bedre resultat og en hyggeligere fisketur.

Bildeserie 1, (tohånds).

Her ser du at jeg har stoppet stangbevegelsen i framkastet, se etter vinkelen på armen, har du en god vinkel mellom over – og underarm er du i rett posisjon. Stopp armbevegelsen når stangen treffer magen, da har du fortsatt vinkelen inntakt og i denne posisjonen er stangen maksimalt belastet. Det er i denne fasen du skal slippe snøret.

Her ser du at underarmen er rettet helt ut. Fortsetter du bevegelsen etter at stangen treffer magen, vil stangens progressive oppladning opphøre og stangtoppen vil bryte den vannrette linjen. Dette gir ”griserumper” og kastet mislykkes ofte.

Bildeserie 2, (tohånds spey).
Her ser du at snøret slippes når stangen treffer magen. Med dagens raske stenger og skyteklumper er dette en svært effektiv måte å kaste på, du oppnår trange snørebukter og snøret skytes ut med stor kraft.

Bildeserie 3, (enhånds spey).
Her ser du at jeg stopper stangbevegelsen med en vinkel mellom over – og underarmen. Når stangen kommer i fremre stopp posisjon, stoppes den kontant og snøret slippes samtidig. Egentlig er det akkurat det samme som skjer i tohåndskastingen også, både for overhode – og spey kast. Det samme med alle teknikker for enhåndsstanga også, dette kan sammenlignes direkte.

Skroll til toppen