Er det flua eller snøret som fanger laksen?

Jeg vil i denne artikkelen prøve å sette fokus på fluesnørenes egenskaper, for å kunne lure laksen til hugg oftere under alle forhold man fisker på i løpet av sesongen. For de fleste fiskerne er det fluene som får æren for fangsten, og selvsagt er jeg også enig i at fluevalget er viktig. Men kanskje kan man øke fangsten med å ha mer fokus på snørene.

Generelle fiske/snøre råd.

– Fisker du mest med flyt eller intermediet snører, så fisker du kun i de øvre vannlagene i elva. Du vil aldri kunne fiske hele elva i forhold til dybde. Det er mange lakser som bare ser flua di som en skygge langt der oppe! Teorien om at ”tar den, så tar den” holder rett og slett ikke. Jeg anbefaler deg og prøve og fiske dypere uansett vannstand, dette vil over tid gi deg flere og større lakser.

– Hastighet er et stikkord: Mange ganger kan det være rolig hastighet på flua som gjelder, under andre forhold er det rask hastighet som gjør at du opplever en herlig laksefight. Dette er det kun snørevalget som kan hjelpe deg med å endre, ettersom forholdene i elva favoriserer den ene eller andre metoden.

– Bruker du flytesnøre for tidlig i sesongen i de store elvene, vil flua fiske for høyt og raskt i strømmen. Dette vil skje selv med en synkefortom montert på flytelina. Fordi laksen svømmer dypt og rolig oppover elva, påvirket av den kalde temperaturen og harde overflatestrømmen. Flytesnøret som ligger i overflatestrømmen vil sørge for at oppdriften på synkefortommen blir for høy, slik at flua kommer for høyt i vannet.

– Bruker du for tungt synkesnøre på for liten elv vil flua gå for sakte. Når det da legges kast etter kast ned mot fiskens standplass, så mister den raskt interessen for flua. Du vil også ofte få bunnapp, med et for tungt synkesnøre på liten vannstand.

– Det er ofte avgjørende på liten elv og kunne bruke et snøre som faktisk fisker både dypt og raskt i slike situasjoner. Her er svaret flyt/synk snørene, dette er snører som fisker dypt og raskt selv på mellomstor elv med riktig valgt synkespiss. Du vil som oftest ikke gå i bunnen med dette snøret. Den flytende bakdelen hjelper deg med god hastighet på flua i samarbeid med overflatestrømmen. Disse snørene er også bedre kasteteknisk, enn flytesnører påmontert en separat synkefortom. Dybden du fisker flua på, regulerer du med fortomslengden, bruker du en fortom av fluorkarbon som butt på dette snøret, unngår du ubalanse i kastet.

– Det er viktig å komme ned til fisken med flua under de fleste forhold. Det er flere grunner til dette: Den ene grunnen er at fisken ofte står dypt, og lettere tar ei flue som kommer foran snuten på den. Den andre grunnen er at de aller fleste fisker med flytesnøre eller intermediet derfor er det viktig å gjøre noe annet. Denne teorien ligger under punktet ”motsatt teorien”.

Fisk som går eller står

Dette er en av de viktigste tingene jeg vurderer før jeg starter fisket. Ofte vet jeg dette før jeg kommer til elven også, dette fordi jeg følger jo med elva hele sommeren slik at jeg vet hva som skjer. Måten jeg varierer mitt fiske etter denne teorien er at snøret velges etter hvordan dybde og hastighet jeg ønsker og fiske. På laks som går så ønsker jeg og fiske dypt og rolig, dette er som oftest en Juni strategi. Og nå må jeg velge rett synkesnøre som bringer flua ned til der laksen går, samt at en oppstrøms luftmending er viktig for at snøret skal senke farten i sin ferd mot land. Så med riktig snørevalg og en oppstrøms luftmending så fisker du flua dypt og rolig.

Dypt og raskt, er en strategi jeg ofte bruker i siste del av Juli og som oftest i hele August, dette når jeg fisker etter fisk som står. Hvis elva er stor grunnet sommerflom, så er det på mange plasser fortsatt synkesnører som gjelder. Men nå legger jeg inn en nedstrøms luftmending for og øke farten på flua. Tempen i vannet er høyere med en en sommerflom, og dette er forskjellen på en vårflom med kalde temperaturer hvor jeg ønsker å  fiske roligere. Det er nok flyt/synk snører jeg bruker jeg brukes oftest når jeg skal  fiske dypt og rask etter fisk som står. Her kan du bruke et multi tip snøre som hjelper deg til og kunne bytte spissdel slik at du hele tiden kan variere hvor dypt du fisker. Ved overflate fiske med bombers eller riffling, så bruker jeg selvfølgelig flytesnører.

Jeg velger alltid snøre før jeg velger flue, jeg ser på hølen og studerer strømhastighet og strømmens svingretning. Prøver og se hvor laksen står eller går, dette er viktig og krever helt klart forskjellige fiskestrategier. Juni er måneden hvor jeg oftest rigger utstyret/snøret for fisk som går. Men på brekkanter og områder med strie strømpartier der fisken stopper oftere, så kan jeg endre strategien til fisk som stårJuli er en månen som inneholder begge deler, så her er det viktig og lese elva og ikke minst være oppdatert på forholdene i elva. Info om hva som har skjedd i løpet av juni med vannnstand og oppgangsmønster vil være viktig. August legges planene for det meste etter fisk som står. Nå er de fleste laksene kommet frem til sin barndømshøl, og da starter et meget spennende fiske, nå er det mulighet for og variere fisket for og virkelig trigge laksen til hugg.

Dette blir jo generellt sett, det vil alltid være noen endringer grunnet skiftende vær og oppgangsmønster i forhold til vannstand. Men med større fokus på fluesnørets fiskeegenskaper, og at du fisker i snitt dypere så vil du øke dine fangster. Dette er i hvertfall min erfaring fra 45 år laksefiske med fluestang.

Jan Erik.

Skroll til toppen