Lange vinger

Lange vinger av mykt hår gir en flott svømmende gange på tubeflua i vannet, kombinerer du dette med en kort tubekropp, blir flua livsfarlig. Problemet med lange vinger er ofte at de henger seg opp i kroken når du fisker. Det finnes forskjellige bindeteknikker som reduserer faren for dette. Min teknikk for å forsikre meg om at dette ikke skjer, er å binde inn vingene motsatt – for deretter å brette de tilbake i riktig retning. Jeg har allerede i min artikkel om ”Korte tubekropper” vist deg hvordan jeg konstruerer kroppene. Når du bretter vingen tilbake vil den støttes opp mot det tykkeste røret (blytråden), sammen med dette vil også ”endebunten” av vingen, som står skrått bakover hjelpe deg til ytterligere og ”løfte” vingen. Denne teknikken bruker jeg på alle vingeseksjonene. På de fluemønstrene som har 3 vingeseksjoner binder jeg inn 3 forskjellige Hackle. Det første bindes inn før undervingen, det andre etter mellomvingen, og det tredje etter at overvingen er på plass. Fluemønster med bare en farge i vingen har kun 2 hackle.

Bilde 1.
Bind ferdig kroppen og Hackle nr 1.

Bilde 2.
Bind inn undervingen motsatt, legg merke til ”bunten” som står skrått bakover, dette er et viktig fundament for at vingen får det rette løftet. Husk at du kan regulere hvor høyt du vil at vingen skal stå med å variere lengden på denne ”bunten”.

Bilde 3.
Brett undervingen tilbake, husk å press denne så tett inntil ”blytråden” som mulig.

Bilde 4.
Så er det mellomvingen sin tur, husk å lag ”vingeprofil” med denne før du bretter den tilbake. Glitteret skal bindes inn sammen med mellomvingen.

Bilde 5.
Mellomvinge og glitter brettes tilbake, press denne også inn mot ”blytråden”. Hackle nr 2 bindes inn, dette sikres med et par surringer før du binder inn overvingen.

Bilde 6.
Overvinge og glitter bindes inn, legg merke til bunten – denne er viktig.

Bilde 7.
Bind overvinge og glitter bakover. Husk ”vingeprofil” på overvingen.

Bilde 8.
Siste Hackle bindes inn (Husk klipp av det tynneste røret ca 0,5 cm foran hodet på flua, varm røret med en lighter slik at ”kraven” dannes inntil hodet). Se på det løftet vingen har fått. Og nå har du en ”Black and Yellow”, uten ”barnesykdommer”.

Skroll til toppen