Stangarmens krafttilførsel for enhånds

Denne artikkelen skal handle om hvordan du på letteste måte kan spenne opp enhånds stangen med maksimal kraft i hvert kast. Dette gjelder for alle forskjellige kasteteknikker. Jeg liker å kaste med de samme armbevegelser i forhold til oppspenning av stangen, uansett hvilken teknikk jeg bruker. Jeg kombinerer ofte flere teknikker for å beherske vanskelige fiskeplasser og vind på mine fisketurer. Med min måte å kaste på kan du bruke de samme grunnteoriene uansett kombinasjon. Det aller viktigste er å beherske grunnteknikken. Jeg forteller på mine grunnleggende kurs, at det er 4 forskjellige grunnregler som utgjør grunnteknikken.

Nr 1: Helt bein stangføring mellom stoppunktene.
Nr 2: Rolige bevegelser, begge veier.
Nr 3: Så stivt håndledd som mulig.
Nr 4: Kontante stopper i frem- og bakkastet.

Dette er grunnteknikken, i neste fase kommer dobbeltrekket og akslerasjon av armbevegelsene.

Grunnen til at jeg ønsker å spenne opp så mye av stangen som mulig, er for at, jo mer av stangen du spenner opp, jo lengre vil du kaste og samtidig oppnå lengre snittlengder i mellom alle fiskesituasjoner og kasteteknikker. Jeg har studert hvilken armbevegelse som spenner stangen mest. Jeg så at det kan være stor forskjell på hvor mye man spenner stangen i forhold til hvordan man beveger kastearmen fra bakkastet og fram igjen, før du skal skyte snøret framover i fremkastet. Det var en spesiell armbevegelse som gjorde at stangen ble best belastet, greide jeg å holde denne armbevegelsen helt fram til jeg måtte ”knekke” over stangen, kastet jeg lengre. Hele hemmeligheten er en ”trekke” bevegelse, i stedet for en ”skyve” bevegelse. Det er flere fordeler med denne måten å kaste på. Du kan kaste med kortere bevegelser, noe som er en stor fordel for vinklingen i spey kasting og snake roll. Korte kastebevegelser er også en fordel for grunnteknikken. Det er også lettere å holde en kjapp stang med toppaksjon, progressivt oppladet hele kastebevegelsen gjennom. Sist, men ikke minst er korte kastebevegelser bedre for trange fiskeposisjoner.

Og kaste med korte bevegelser synes jeg gir en god kontroll på grunnteknikken, dette spenner stangen med maksimal energi på en effektiv og lett måte, mange ganger er det vanskelig å skjønne hvor all kraften kommer i fra. Du lager like smale snørebukter med krafttilsetning fra bunndelen som fra toppdelen av stanga, den store fordelen er at du har mer kraft oppladet i stanga med denne oppspenningsteknikken.

Bilde 1.

Stanga i posisjon bakkastet: Min teori er at håndleddet skal være så stivt som mulig under hele kastet. Dette sørger for en maksimal oppspenning sammen med armbevegelsen forøvrig. Legg merke til at fightingbutten ligger helt inntil underarmen i denne posisjonen, for å greie dette må albuen skyves fram. Dette er faktisk bevegelsesmønsteret jeg bruker helt fram til framkastet. Denne posisjonen sørger for at du ”trekker” stanga framover, og det er akkurat denne bevegelsen som spenner stanga best. Overarmen skal ha en vinkel ut fra kroppen med en lav arbeidshøyde, overarmen skal ha en lengre bevegelse i framkastet enn underarmen. Underarmen skal ligge bak overarmen hele veien fram, hold denne ”trekke” posisjon helt fram til du går tom for ”overarms lengde”, nå må du ”knekke” over underarmen. Det er akkurat denne fasen av kastet som sørger for at du spenner stangen helt ned i bunndelen, og det er der stangen er kraftigst. Husk at arm/stang må føres i en rett linje i vannrett retning.

Bilde 2.

Beveg overarmen, ikke underarmen, den skal være i posisjon bak overarmen helt fram til stoppen.

Bilde 3.

I denne fasen av fremkastet vil du gå tom for ”overarms lengde”, nå må du skyve underarmen fremover, akkurat i denne posisjonen er stanga maksimalt oppspent med energi.

Bilde 4.

I det øyeblikket underarmen kommer foran overarmen stopper du kastebevegelsen med en kontant stopp. Se etter vinkelen i armen din, har du en god vinkel i mellom over- og underarmen vil snøret skyte ut med høy fart. Nå vil stanga stå i en høy posisjon, dette er korrekt. Ikke strekk armen helt ut, da stopper du den progressive oppspenningsprosessen i stanga, slik at kraften kun kommer fra toppdelen og ikke bunndelen i stanga.

Foto, Steffen Granbo.

Skroll til toppen