Speykasting

Denne kasteteknikken er svært viktig å lære seg for alle fluefiskere. Med denne teknikken kan man fiske på alle de vanskelige plassene langs elva. For laksefiskeren er dette kastet mest brukt med tohåndsstang, men også enhåndsfiskeren bør lære seg spey kastet.

Grunnteknikken

Forskjellen på enhånds – og tohånds spey kasting er egentlig ikke så stor, den største forskjellen ligger i hvordan man tilsetter kraften. For enhånds spey kasting er det dobbeltrekket som tilsetter kraft utover det som grunnteknikken hjelper til med. I tohånds spey kasting er det sakseteknikken som tilsetter ekstra kraft, altså nederste arm trekkes inn mot kroppen. En god prosentfordeling i forhold til krafttilsetning i tohånds spey kasting er 70 % med nederste arm og 30 % med øverste arm. Dette sørger for en god balanse mellom oppspenning av stangen og stødige bevegelser i forhold til grunnteknikken. I forhold til grunnteknikken, er det de samme teorier for både en og tohånds fluestang. Jeg vil i denne artikkelen prøve å forklare på en enkel måte hva som er viktig å tenke på når man skal lære seg spey kastet.

 Oppløftet.
Løft stangen rolig oppover, da er det lettere å få snøret ut av vannet. Andre ting du kan tenke på i denne fasen av innkastet er at stangen bør løftes opp langs kroppen. Dette hjelper deg med to ting. 1) Du får snøret lett ut av vannet. 2) Du oppnår at stangen står i fremre posisjon, slik at armene er i riktig arbeidshøyde og posisjon i det øyeblikket hele snøret er ute av vannet. Dette gir deg en bedre mulighet for å bevege stangen i en vannrett linje mot bakstoppen, og ikke minst god tid og en lang bevegelse til å utføre et korrekt innkast.

Bildeserie, Spey bukten.
Nå er du inne i en kritisk fase av kastet fordi hele snøret henger i lufta nå. Målet er jo at fortommen skal lande helt utstrekt i vannet, dette gir best utgangspunkt for å lykkes med et bra framkast. For å få til dette må stangen beveges i en helt vannrett linje mot bakstoppen, når du kommer i bakre posisjon må du bevege armene/stangen oppover, så stopper du bevegelsen og venter på at fortomen treffer vannet, det er denne bevegelsen som danner spey bukta. Dette er det svært viktig å trene mye på, tren også på å variere lengden på denne linja mellom stoppunktene. Dette er viktig for å beregne hvor i vannet du setter ned fortomen i forhold til fiske på forskjellige trange plasser, en lang linje setter fortommen i vannet lengre bak deg. En kortere linje setter fortommen i vannet foran deg.

 Planlegge krafttilsetningen.
Allerede når du har løftet snøret ut av vannet i fremre posisjon og er på vei til å sette ned fortommen i innkastet, må du forbrede krafttilsetningen. Med enhånds betyr dette at du allerede her må trekke første fase av dobbeltrekket, dette må du gjøre i det øyeblikket hele snøret er ute av vannet i fremre posisjon. Da trekker du et kort og kontant trekk med trekkhånden, så følger du etter med både stang – og trekkarm.

Med tohåndstanga, er det nederste arm som allerede i denne fasen må beveges ut fra kroppen før fortommen treffer vannet. Da vil nederste arm stå i rett angrepsposisjon ut fra kroppen når fortommen treffer vannet. Blir du for sen med denne bevegelsen, slik at den kommer etter at fortommen treffer vannet, vil du ødelegge kastet fordi du vil lage en slakke i spey bukten som vil henge løst ned mot vannet.

Bildeserie, Vinklingen.
Vinklingen må også planlegges tidlig, det skal vinkles i innkastet, ikke i framkastet. Det utføres på følgende måte: Først setter du den innerste foten, (altså den foten som står nærmest land) foran den ytterste foten, dette sørger for at du blir mer bevegelig i hoftene, og du greier å vri overkroppen i beste posisjon. Når du skal løfte snøret ut av vannet i fremre posisjon, vrir du både kroppen og stangen ut mot elva, dette betyr at du legger stangen skrått utover mot strømmen og at overkroppen står i ca 45 graders vinkel mot elva.

Bildeserie, Framkastet.
Når vinklingen av kastet er utført og fortomen treffer vannet, vil du stå i en posisjon med tohåndsstanga hvor nederste arm er ut fra kroppen, og øverste arm er ved skulderen din. Dette er riktig posisjon for å starte framkastet. Nå trekker du den nederste armen ned mot magen samtidig som du senker vinkelen i øverste arm, når fightingbutten treffer magen stoppes kastebevegelsen. Da vil du fortsatt ha vinkelen inntakt i øverste arm, nå skal snøret slippes samtidig som stangbevegelsen bråstoppes. Med enhåndsstanga vil du til sammenligning stå med stang og trekkarm i bakstopp posisjon, nå må du starte bevegelsen med begge armene samtidig mot fremstoppen. Se artiklene ”stopp punktene og ”dobbeltrekket”, under menyen ”kasting”, der kan du lese nærmere om å utnytte kraften som tilsettes i stangen under kastet.

Alle foto av Einar Nordgård.

Skroll til toppen