Facebook

Tilpasning av skyteklumper.

Jeg skal prøve å komme med noen gode råd angående dette teamet, gjennom mange års jobb i denne bransjen har jeg ofte opplevd at mange fiskere er i tvil om hvordan de skal gjøre dette. Det er mye som står på spill om man kapper klumpen feil, dette går utover både kaste og fiskeegenskapene til skyteklumpen.
Når man kjøper sin første skyteklump skjønner jeg godt at man er i tvil om hvordan denne skal justeres. Det er mange faktorer man er usikker på, derfor finnes det mange ubesvarte spørsmål: Noen av butikkene som selger fluefiskeutstyr tilbyr å hjelpe deg med å tilpasse skyteklumpen, dette er en service du bør benytte deg av. Prøv å se på også, slik at du lærer av gutta i butikken. Det finnes mange forskjellige klumpsystemer i markedet, noen er ferdigkappet, andre klumper skal justeres og i det hele tatt kan det være vanskelig og vite med sikkerhet hva det er det du trenger. Altså hvilken klump som er best for din kasteteknikk og din stangaksjon.

Denne problemstillingen er ofte todelt, det første problemet er å finne ut hvor lang eller tung klumpen skal være. Det andre problemet er å finne ut hvordan klumper man trenger, for å ha ett effektivt fiske. Denne artikkelen vil først å fremst ta for seg den første problemstillingen.
Når det gjelder valg av klumper til selve fisket, finner du mange gode tips om dette i mine artikler om fiske under alle forhold i elva.

Ska vi fesk eller kast!
Dette er mitt motto, derfor er alle mine teorier om lengde og vekt på skyteklumpen tilpasset fiske. Dette er ingen artikkel eller teorier skrevet for bryggekasting.

Nybegynner eller erfaren fluefisker.
Dette vil selvsagt påvirke justeringen av vekta/lengden på klumpen, er du nybegynner så er det lettere å lære seg fluekasting med en kortere klump. Men har du fisket med fluestang en god stund, slik at du er blitt en dyktig kaster er det lettere å beherske en lengre klump.
Alle fluestenger har en maksvekt, greier du å kaste/fiske med maksvekta på klumpen vil du kunne utnytte stangaksjonen bedre og dermed kunne kaste lengre.

Mann eller stang.
Med dette mener jeg om klumpen skal justeres til stangen eller fiskeren. Det beste på lang sikt er å tilpasse klumpen til stangen. I noen tilfeller er det lurt å justere klumpen til fiskeren, dette på grunn av manglende kasterfaring, er du i startfasen så er det lettere å håndtere en kortere klump på de første fisketurene. Velger du å justere klumpen ganske kort men med en vektklasse på snøret som er lik stangas oppførte vektklasse, vil du ofte få en klump som er for lett i forhold til stangens maksvekt. Dette er en kortsiktig god løsning for du vil snart utvikle kasteteknikken din slik at du merker at klumpen blir for lett, og dermed må du investere i enda en ny klump. Et tips angående dette, kan være at du kjøper en klump som er en vektklasse tyngre enn den oppførte vektklassen til stanga, da vil du få en kortere klump som ligger tettere opp i mot stangas maksvekt, dette er en bedre kombinasjon for nybegynneren. Dette er en klump du får bruk for senere også, spesielt på fiskeplassenen det er trangt med trær eller andre hindringer som gjør fluekastingen vanskelig. Jeg har alle mine snører både i ordinær vektklasse til stangen og en klasse tyngre, nettopp for og kunne effektivisere fisket under alle forhold.

Tilpasser du skyteklumpene dine til de forskjellige fiskeplassene, vil du ble en effektig laksefisker.

 

Lang eller kort klump.
Dette er ofte en diskutert problemstilling i mange fluefiskemiljøer rundt omkring, det jeg synes er feil er at det søkes etter fasitsvar om hva som er best, fordi jeg mener at begge deler kan gi fordeler under det praktiske fisket. Det vil alltid være forskjell på trange og åpne fiskeplasser, og forskjellige lengder på klumpene vil hjelpe deg å løse utfordringene uansett hvordan det ser ut der du fisker! Det hersker heller ingen tvil om at faktorer som stangaksjon, kastestil og smak og behag er avgjørende for hva du blir anbefalt i forhold til lang eller kort klump. Bruker du den klassiske teknikken, eller den moderne kasteteknikken, så er det stor forskjell på stangaksjonen til stengene beregnet på begge disse stilene. Den klassiske kastestilen med lengre kastebevegelser og roligere stangaksjon er beregnet for lange klumper eller såkalte ”spey liner”. Bruker du den moderne kastestilen, med hurtig stangaksjon og kortere armbevegelser er det korte skyteklumper som egner seg best, disse klumplengdene kan være fra 11,5m til 13,5meter som tohåndsklumper med stenger i fra 12,5fot til 15fot. Grunnen til at variasjonen er så stor, er fordi at valg av skyteklump for laksefisket kan variere fra flytesnøre til de tyngste grain snørene.
En annen ting som bør vurderes i forhold til dette avsnittet, er de forskjellige stedene du fisker på, du øker snittlengden på kastene dine hvis klumpene dine er tilpasset de forskjellige stedene hvor du fisker. En god regel er; korte klumper på de trange og vanskelige fiskeplassene, en kortere klump er bedre å fiske med på vindtunge dager, og under dyp vading: Lengre klumper passer best på de stedene du har god plass rundt deg i forhold til fluekasting, du kaster lengre også med en lang klump men da trenger du bedre plass rundt deg.

Hva er viktigst; gram vekt eller lengde på klumpen?
De fleste fiskere justerte klumpene sine etter lengde, det var ikke mange som tenkte på gramvekta de første årene.
Du kunne høre diskusjoner langs elva hvor det ble påstått at en klump på 12,5meter var bedre enn en klump på 12,7meter. De fleste tenkte ikke på at ved å være mer bevist på hvilken gramvekt stangen faktisk tålte på klumpen, så ville man få bedre snører fordi man greide og utnytte alle hestekreftene i stangen mer effektivt.
Veier du snørene dine, så blir du over tid mer bevist på hvilken vekt din stang tåler på klumpene, denne visdommen kan du utnytte slik at du uansett utfordring i elva kan tilpasse klumper som passer perfekt til din stang og din kasteteknikk!

Skreddersy dine skyteklumper.
Ett moderne skyteklumpkonsept gir deg de samme fordelene som da alle gikk til skredderen for å tilpasse den ny innkjøpte dressen sin, slik at den skulle passe til alle de fineste anledningene som i denne sammenheng er selve fisketuren! Du kan med litt erfaring tilpasse skyteklumpene slik at du kan fiske effektivt på alle forskjellige fiskeplasser du møter på i løpet av sesongen. Jeg anbefaler Guideline sitt Power Taper konsept, her finner du et komplett utvalg av snører som uansett forhold bringer deg nærmere en minnerik fisketur. I Power Taper sitt sortiment finner du alle de mest vanlige snørene, og det er i dette konseptet du finner de helt spesielle snørene også. Satser du på et godt utvalg av Power Tapere i fluesnøreboksen din er du godt forbredt uansett endringer i forholdene på fisketuren.

Dyp vading!

 

Energioverføring.
Er ett stikkord; skyteklumpens snøreprofil i forhold til stangen slaglengde er avgjørende for kasteresultatet. Det nytter ikke med ei kjapp stang og for lang klump, eller et snøre med lang tapering og treg overrulling eller motsatt! Dette gir stor taktforskjell i samarbeidet mellom stang og snøre, du vil ikke kunne utnytte verken snøret eller stangen maksimalt. Dessverre er det mange som feiler på dette punktet, dette kan faktisk bli feil selv om du har noenlunde riktig gramvekt på klumpen, men feil snøreprofil i forhold til stangens slaglengde.
Følelsen du får når denne kombinasjonen er feil, er at vekta på snøret kjennes bra ut men snøret vil ikke skyte så lett ut, det er nærmest slik at du føler at snøret er limt fast til toppringen. Er dette følelsen din når du kaster, ja da har du en bremsende taktforskjell i mellom stang og snøre.

Slik justerer du skyteklumpen.
Er du nybegynner og ønsker å kappe klumpen etter lengde, så anbefaler jeg at du tester skyteklumpen i vann, dette gir det riktigste utgangspunktet. Tester du klumpen på gresset, vil du finne ut at klumpen er for lang når du skal fiske med den. Dette fordi at det er mye lettere med plenkasting sammenlignet med en utvadet posisjon i elva.
Lag en midlertidig løkke/spleis på den bakerste (tykkeste) enden av snøret, da blir det lettere for deg å justere klumpen kortere etter hvert. Riktig lengde for din kasteteknikk er når du greier å løfte klumpen direkte opp av vannet med et overheng på ca 30- 40 cm på tohåndsstanga. Du trenger normalt et lengre overheng på enhåndsstanga grunnet dobbeltrekket. Riktig lengde på overhenget på enhåndsen er lik trekklengden din med trekkhånda, snittlengden vil være rundt 1meter.

Er du en dreven laksefisker og justerer derfor klumpene dine etter vekt, trenger du kort sagt to ting; det ene er ei vekt, og det andre er kunnskap om hvilken gramvekt stangen din liker best.
Det kan være noe vanskelig å finne ut ekstakt hvilken vekt som egner seg best for stanga. Du kan følge den tyngste anbefalingen fra fabrikanten av stanga, eller du kan teste deg fram til dette selv. Jeg tester dette på alle mine stenger selv, fordi dette gir best resultat over tid. Dette gjør at jeg etter hvert kun trenger å veie snørene fordi jeg vet at det stemmer.

Spey eller overhodekast.
Skyteklumpene kan med fordel være tyngre for spey kasting enn for overhodekasting, dette er mulig for at stangen belastes på en annen måte med spey kastet, kontra når du løfter snøret i luften i overhodekastet. Fisker du på steder hvor du kun bruker spey kastet bør du tenke på dette, fordi det vil hjelpe deg til og oppnå lengre kastelengder. Husk at det kan være en fordel og gå opp en vektklasse på snøret for å få kortere klump med tyngre vekt. Vektforskjellen kan godt være fra 2-4gram tyngre for spey kastet.

 

Spesial kast.
Med dette tenker jeg på alle Snake Roll variantene og kombinasjonskastene av alle vannkast. Snake Roll er kjernen i disse kombinasjonskastene, så det er viktig å lære seg den grunnlegende teknikken for Snake Roll. Når du har lært denne, kan du bygge på videre med alle variantene og ikke minst kombinasjonskastene. Klumper til disse kastene bør være korte, grunnen til dette er svært enkel. Snake Roll teknikken sørger for at snøret beveger seg raskt igjennom disse sirklene som dannes av stangbevegelsen, derfor er det best med en kortere klump slik at det ikke framprovoseres noen taktforskjell i mellom stang og snøre. Det som oftest er resultatet om klumpen din er for lang til dette kastet, er at fortommen vil treffe vannet på feil steder i forhold til fremkastet. Du vil ikke kunne opprettholde en god nok presisjon, og selv bestemme eksakt hvor utskytingsrampen for nedlegget av fortommen er på de forskjellige plassene. Med en kortere klump vil dette være mye enklere.
Gode kastere greier fint å utføre Snake Roll med lange klumper, men det vil ikke være like effektivt som med kortere klumper i trange fiskesituasjoner. Snake Roll er en teknikk som greier og utnytte en moderne stangaksjon på en maksimal måte, grunnen til dette er at fortommen har så høy fart når den treffer vannet grunnet sirkelbevegelsen i kastet, så når fortommen treffer vannet vil snørebukta i mellom vannflata og stangtuppen trekke hardere bakover slik at aksjonen i stangen laddes med full kraft selv på de trangeste fiskeplassene. Kombinerer du Snake Roll med et ”air” innkast, vil stangen din laddes til bristepunktet, og du oppnår lange kastelengder selv på de vanskeligste plassene, og ikke minst under de verste vindforholdene som du tidlige lot være å fiske under.
Mine anbefalinger til en god skyteklump for tohåndsstang med Snake Roll og kombinasjonskastene er at klumpen ikke børe være lengre en 13meter, min favorittlengde på skyteklumpen for tohåndsstangen er 12,5meter. Til enhånds anbefaler jeg ikke lengre klump en 10,5meter, har du lengre klumper en dette blir det vanskeligere og utnytte denne teknikkens fordeler i samarbeid med ei fluestang som har en kjapp aksjon med kort slaglengde.

Kombinasjons lengder.
Når jeg fisker på steder som jeg veksler i mellom overhodekast og Spey Kast, velger jeg ofte å justere klumpvekta midt i mellom for å få en god kombinasjonsklump, eksempel for ei 10fot klasse 8 stang der 22gram er maks for spey, og 18gram best for overhodekastet. Da kapper jeg snøret for allroundfisket til 20gram.

Trange plasser!

Hvilken gramvekt til stanga.
Dette er veldig vanskelig å svare på fordi det finnes så mange forskjellige stangfabrikanter, og de fleste har forskjellige teorier for hvordan stangaksjonen skal være. Det gamle AFTM systemet stemmer ikke med dagens moderne skyteklumper og mange forskjellige stangaksjoner. Det er rett å slett umulig å si at like stangkombinasjoner fra forskjellige stangmerker skal ha den samme gramvekten på skyteklumpen. Stangaksjonen, stanglengde, materialkvalitet, og slaglengden til stangen vil påvirke dette på en slik måte, at det er fare for at klumpvekten på like stenger kan varierer stort. Dette gjør at mange fiskere blir usikker på hvilket snøre man skal kjøpe til stangen. På mine mange demoer og fluekasterkurs rundt omkring i Norge, har jeg ofte testet ut dette. Jeg har prøvd en 17grams klump på et stort antall forskjellige stangmerker, og funnet ut at denne klumpen kan passe fint til stenger fra vektklasse 6 til 8.
På en måte er det beklagelig at det ikke finnes et system som er bedre slik at det blir lettere for uerfarne fluefiskere og orientere seg om dette. Men samtidig så gir dette fordeler for den som er mer erfaren også, for med god kunnskap om skyteklumper kan du effektivisere fisket dit så mye at livet i enden av fluestanga blir mye lettere å leve. Når du har ”blodtrimmet” en skyteklump til din stang og kasteteknikk, behersker du alle forhold på en slik måte at du kaster lengre snittlengder uansett situasjon. Derfor er det viktig å holde seg til færrest mulig stangmerker, dette gjør at du lærer deg stangaksjonen bedre og kjenne til ditt ”favorittmerke”. Husk også at det er sammenheng mellom stangaksjon og snøreprofil hos de fleste produsenter, derfor anbefaler jeg og kjøpe snørene som er designet til deres egne stangaksjoner fra produsentens sin side. Da unngår du taktforskjell i mellom snøre og stang!

Ferdig kappet eller må justeres.
Det finnes klumper i markedet som er ferdig kappet med løkke, og det finnes klumper som du må justere selv.
De ferdig kappede klumpene er kjempefine for en som er i startfasen, du slipper og lage løkka selv også, det er bare å dra rett på fisketur. Guideline Power Taper kommer med et slikt konsept også for sesongen 2008, vekta på disse klumpene er: Klasse 8-9 tohånds= 30gram. Klasse 9-10 tohånds = 35gram og for klasse 10-11 = 40gram. Dette vil være knallfine klumper for kombinasjonen mellom Spey og overhodekastet.
De klumpene du må kappe selv, er de beste for en som har drevet med dette en stund, disse klumpene er noe tyngre en ordinær vektklasse fordi at du skal kunne tilpasse dem helt etter dine egne ønsker. Dette er det riktige systemet å satse på om du skal tilpasse spesialklumper for egne fiskeplasser og kastekombinasjoner som effektiviserer ditt fiske maksimalt.

Polyleadere.
Hvis du bruker slike fortommer, så må klumpen justeres noe lettere, fordi en polyleader veier ganske mye. En 10 fots laksefortom kan veie mellom 4-7gram avhengig av om den er flytende eller synkende. Derfor kan du ikke bruke maksvekt på klumpen pluss en polyleader, det blir for tungt.

Mine anbefalinger:
Mine anbefalinger i forhold til gramvekt er kun tilpasset stanga/vektklassens trivselsvekt, de anbefalte vektene du kan lese om her er altså den vekten som stanga maksimalt balanserer for kombinasjonen spey kast og overhodekast. Husk at for snører kun tilpasset for spey og spesialkast kan du bruke tyngre skyteklumper, opptil 2gram for enhånds og 4gram for tohånds.

Gramvekten til de forskjellige vektklassene:
Enhånds klasse 6: 14gram.
Enhånds klasse 7: 17gram.
Enhånds klasse 8: 20gram.
Enhånds klasse 9: 23gram.
Tohånds klasse 8-9, lengde 12,5 fot: 28gram.
Tohånds klasse 8-9, lengde 13 fot: 32gram
Tohånds klasse 9-10, lengde 13fot: 34gram.
Tohånds klasse 9-10, lengde 14fot: 38gram
Tohånds klasse 10-11, lengde 15fot: 42gram.

Denne vekttabellen er først og fremst beregnet for Guideline og Gary Loomis fluestenger, men de aller fleste stenger med en moderne rask stangaksjon, vil ligge i nærheten av dette oppsettet.

Finfiske!

Hvilket snøre?
Husk også at du kan bruke både et Power Taper 7-8 og ett 8-9 singelhand snøre til ei enhåndsfluestang i klasse 8. Dette gjelder alle klasser – se tabell. Er enhåndsstanga de merket med 2 vektklasser, eks 7-8, følger du det tyngste tallet i vektklassen til stanga for valg av skyteklump. Dette vil si at til ei stang i klasse 7-8 skal du ikke ha ett snøre i vektklasse 6-7.

Enhånds klasse 6: Power Taper 5-6 eller 6-7.
Enhånds klasse 7: Power Taper 6-7 eller 7-8.
Enhånds klasse 8: Power Taper 7-8 eller 8-9 singelhand.
Enhånds klasse 9: Power Taper 8-9 singelhand eller 8-9 dobbelhand.

Tohånds klasse 8-9: Power taper 8-9 dobbelhand eller 9-10.
Tohånds klasse 9-10: Power Taper 9-10 eller 10-11.
Tohånds klasse 10-11: Power Taper 10-11 eller 11-12.

Bruker du den letteste vektklassen får du en noe lengre klump, men med samme gramvekt som den tyngre som selvfølgelig blir kortere. Dette er noe mange fiskere liker å gjøre. I min fluesnøreboks er standard oppsettet at jeg bruker snørene fra flyt til flyt/synk 3 i den letteste vektklassen fordi at disse snørene brukes oftest på mindre vannstand. Fra Stream Dip og opp til rene synkesnører velger jeg den tyngste vektklassen fordi disse bruker jeg på større elv.

 

Da skal du se at dette oftere vil være resultatet på fisketuren!!

 

Lykke til med kapping av dine skyteklumper!

Jan Erik.


Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp