Facebook

Laksens atferd i forhold til vanntemperatur og vannstand.

Reager laksen mest på vanntemperatur eller vannstand!

For oss laksfiskere er dette ett viktig spørsmål i forhold til utstyrsvalg og fiskestrategi!
Mine teorier for denne artikkelen er selvfølgelig ikke vitenskapelig bevist, men den er basert på mine egne observasjoner fra mange Trøndelags elver hvor jeg har brukt tusenvis av timer i over 30 sesonger langs elvebredden.

Det er mange forskjellige ting jeg synes er fascinerende med laksefisket, og som er grunnen til at jeg fortsatt holder på i samme tempo som før. Det er veldig stimulerende og hele tiden lære mer om laksens atferd via egne observasjoner, dette sammen med andre ting som kastetrening og ikke minst utstyrsutviklingen gjør at man utvikler seg hele tiden som fluefisker. Fluefiske etter laks er en veldig spennende hobby, og jeg er fasinert av alle de tingene som vi enda ikke vet om laksen og dens liv, dette gir rom for egne studier og som videre blir til nye fisketeorier.
Grunnen til at jeg er svært opptatt av dette spørsmålet er fordi jeg ønsker hele tiden å utvikle meg som laksefisker, målet er egentlig ikke å få mest mulig laks å putte i fryseren, men for å få flest mulig opplevelser som gir meg større fiskeerfaring. Det er selve totalopplevelsen som betyr noe: Fra at du har observert forholdene i elva, til at du velger fiskestrategi og utstyr, for til sist å lure laksen til å ta din flue. Jo vanskeligere forholdene er, jo større utfordring er det å lykkes, desto større er gleden når hugget endelig kommer!

 

Ta deg tid til observasjoner.

Det store spørsmålet:
Hva er det som påvirker laksens atferd mest, vannstanden eller vanntemperaturen? Mange fiskere vil svare i denne rekkefølgen 1) vannstand, 2) vanntemperaturen, dette er jeg også i utgangspunktet enig i? Men, kan det tenkes at det kan variere hva laksen styres av til forskjellige tider? Jeg opplever dette som et veldig interesangt spørsmål, fordi jeg har opplevd mange forskjellige kombinasjoner, med tanke på vanntemperatur i forhold til vannstand.

Når fiskesesongen starter, er det ofte stor og kald elv, for fluefiskerens utstyrsvalg betyr dette synkesnører og store tubefluer, fordi snøret må bryte igjennom overflatestrømmen på en effektiv måte, slik at flua kommer ned i laksens vandrerute. Dette er i dag en selvfølgelig fiskestrategi for de aller fleste laksefiskere som bruker fluestanga under disse forholdene. Men hva når elva er liten og kald?


Juni: For ordens skyld så vil jeg si at i juni blir nok ikke elva så liten at man kan si den er i sommerelv størrelse, men den kan bli ganske liten i forhold til årstiden hvis været er kaldt og snøsmeltingen avtar. Når elva er mindre vil ikke overflatestrømmen være like rask, dette gir jevnere vanntemperatur fra topp til bunn i elva. Ved høy vannføring er det øverste vannlaget striere og kaldere enn det er lengre ned mot bunnen i elva. (Les artikkelen ”vårflomfiske” under menyen ”fiske”). Når elva er mindre så trenger man ikke de aller tyngste synkesnørene fordi at overflatestrømmen ikke er så hard nå; men i forhold til vanntemperaturen så vil laksen fortsatt gå dypt og konsentrert oppover til den møter naturlige hindringer før den tar en pause. På de stedene hvor laksen stopper for å hvile vil jeg bruke tyngre synkesnører enn i transportetappene. Jeg er også nøye med fluevalget i forhold til om fisken står eller går. Jeg velger med andre ord fortsatt store tubefluer, like store fluer som jeg ville brukt på mye større junielv. Er elva mindre i vannstand så vil laksen gå noe raskere oppover elvedalen, derfor er det lurt å forlenge møtepunktet i mellom laks og flue, dette gjøres best ved å fiske med ei stor tubeflue, husk derfor å binde tuber med mye flash i. Fluefiske er alltid en stor utfordring i juni uansett vannstand, men ikke blir lurt av at elva noen ganger kan være liten i forhold til det normale i juni, med tanke på fluevalget.

Juli: Kan selvsagt også være varierende i forhold til begge disse faktorene, men jeg opplever at vanntemperaturen er mer stabil kontra lufttemperaturen. Om det kommer kraftig regnvær som senker lufttemperaturen men øker vannstanden slik at det blir sommerflom, så vil tempen være god i elva fordi regnvannet gir høyere vanntemperaturer enn snøsmeltingen. Sommeren er generelt mer stabil i juli måned, derfor er dette ofte den måneden som har jevnest vanntemperatur.

 

Yes, igjen stemte fiskestrategien.

August: Jeg har opplevd flere ganger at elva kan bli både liten og kald i høstmåneden august, dette kommer av at regnet uteble i siste halvdel av juli, så hvis været slår over til at det blir kaldt uten at det kommer regn, så befinner vi oss plutselig i denne situasjonen med
”liten og kald elv” jeg har faktisk målt temperaturer helt ned til 10 grader på vannstand som er definert som liten elv. Dette er faktisk ganske kalde vanntemperaturer på denne vannstanden. Skal vi da velge fiskestrategi etter vannstand eller vanntemperaturen som utgangspunkt for utstyrsvalget?
I perioder med sommervarme kan elva på samme vannstand være hele 8-10 grader varmere. Da vil insektlivet være mye mer aktivt også, samt at snittemperaturen i vannet er jevnere i forhold til dag og natt, dette gir bedre fiskeforhold enn det er på liten og kald elv. På liten og kald elv vil insektlivet være begrenset, samt at vanntemperaturen varierer stort i mellom dag og nattefisket. Dette kan også utnyttes generelt hvis man vet hvilken høler som egner seg best for de forskjellige lysforholdene med tanke på at når elva er liten, er vannet krystallklart og laksen sky. Dette vil si at det kan være lurt å fiske om natta i en høl på kaldere vanntemperatur enn dagfiske i samme høl på varmere vanntemperatur. De faktorene som utgjør forskjellen på dette er hølens karakter i forhold til dybde og strømhastighet, men også hølens funksjon i forhold til om den er oppgangshindrende på liten elv, eller også ligger i ett gyteområde. Alt dette vil påvirke laksens atferd i forhold til temperatursvingninger på samme vannstand. Fisker du i noen grunnere og til dels strie områder, er dette ofte de beste dagplassene. De dypere og strømstille hølene er ofte best å fiske utover i skumringstiden og nattefiske kontra dagfiske. Dette er en fiskestrategi jeg også følger på liten og varm elv.


I løpet av august vil de fleste laksene finne fram til sine barndomshøler, dette sammen med at elva ofte er oppgangshindrende i mange områder på liten elv, dette vil i tillegg til ” liten og kald elv” gjøre at laksen står og trykker langs bunnen. Har du da valgt et flytesnøre for ditt fiske, kan det bli langt i mellom nappene. Vi kan ofte se laksen hopper jevnlig under disse forholdene, derfor er det lett å bli lurt til å velge ett flytesnøre, men det er ikke i overflata den står å hviler eller tar flua. Denne vak aktiviteten er ikke noe annet en markering i forhold til gyteinstinktet. Dette har gitt meg den erfaringen at fiskestrategien skal velges etter vanntemperaturen i dette tilfellet. Det vil da si at vi må fiske dypt. Og det beste er at flua kommer overraskende på laksen, dette er det god fart og rett dybde på flua/snøret som hjelper oss med, da kommer angrepet!
En annen erfaring jeg har er at laksen ikke tar flua så lett når den kommer med for rolig hastighet og for høyt i vannet mot laksens standplass dypt nede i hølen.
Laksen må ikke få god tid til å vurdere flua slik at den finner ut at dette ikke er noe trussel, for dermed å kunne velge bort et angrep.
Jeg har også lagt merke til at den igjen tar store fluer lettere enn små fluer, dette er ganske likt med det som skjer i juni også. Så det er tydelig at vanntemperaturen påvirker laksen uansett vannstand. Jeg har hatt fokus på disse forholdene i mange år, men det føles fortsatt rart å fiske med så store fluer som 6-10 cm vingelengde på liten elv i dagslys. Dette bør utføres med en lettere stang fordi at vannstanden er liten og laksen svært sky, så det vil ha mye å si hvor tung vektklasse det er på stangen du bruker. Ellers kan det hende du skremmer laksen i stedet for å tirre den, det er stor forskjell på om den er redd eller sint, det ene gir fisk det andre ikke! Et tips til når det gjelder fluer på kald og liten august elv; unngå for mye flash i fluene dette vil gi motsatt virkning, nå skal du ikke forlenge møtepunktet mellom laks og flue men faktisk forkorte dette spennende møtet. Ei stor og kamuflert flue med jordnære farger fisket i riktig fart og dybde har gitt meg mange flotte fighter på slike forhold.

Sjekk alltid tempen uansett vannstand!

Jan Erik

 


Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp