Facebook
Krokfluer.

Det er temperaturen i vannet, vannstand, og fargen på elva, og ikke minst lysforholdene som bestemmer våre fluevalg. Innenfor disse momentene finnes det etablerte fluemønstre som ofte gir oss en trygghet i at vi velger rett flue. På tross av dette er det veldig ofte at fangsten uteblir. Da synes jeg fiskingen blir virkelig spennende, og jeg lærer mest når fisket er vanskeligst.

Laksens oppgangs- og atferdsmønster er påvirket av de forholdene jeg nevner, og det er faktisk dette jeg fokuserer mest på. Jeg prøver å skaffe meg informasjon om laksen går eller står i elva, dette er verdifull informasjon som forteller meg mye om flue og snørevalget. Hvis elva har mellomvannstand, svømmer laksen rolig og uforstyrret oppover, da synes jeg det er greit å velge flue og snøre. Er elva enten kjempestor eller veldig liten, slik at laksen vil stoppe for å hvile i noen områder i elvedalen, kan fluevalget bli vanskeligere. Spesielt når elva blir sommerliten og varm kan fluevalget bli vanskelig. Jeg vil senere skrive om, når jeg velger å fiske med ei lakseflue bundet på enkel eller dobbelkroker.

Les videre om mine fluevalg under menyen ”Tørrfluer”. Som jeg bruker på treg laks.

 


Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp