Facebook

Kombinasjonskastene.

Hemmeligheten er ”daten” mellom fortomen og vannflata, med dette møtet som utgangspunkt er alt mulig for fluefiskeren.

Når du har lært deg alle Spey kast og Snake roll variantene, kan du begynne å leke med fluestanga. Legger du til ”air” teknikken på begge disse hovedkastene, ja da blir livet i enden av fluestanga et godt liv å leve. Spey kastet er det viktigste kastet å lære seg. Med dette kastet kan du fiske nesten overalt i elva og lærer du å kaste med både høyre og venstre arm er du en effektiv fluefisker. Men til og med Spey kastet vil i noen få situasjoner komme til kort; og for de fluefiskerne som kun kaster fra en side av kroppen vil Spey kastet alene ikke være nok for å kunne løse alle kasteutfordringene man møter i løpet av sesongen, da er det flott å kunne kombinere dette med alle Snake roll varianter.

 

Det er lettere å lære seg en ny teknikk med den armen man allerede kaster med – enn å lære en ny teknikk med den armen man ikke kan kaste med.

 

Spey kastet.
Alternativene ordinært er: Enkel og dobbel Spey, behersker du disse to teknikkene med begge sider av kroppen er du en svært god Spey kaster, og fisketurene vil stort sett gå greit. Det eneste som vil kunne sette deg ut av spill er sterk vind og trange fiskeplasser.

Innkastet.
I innkastfasen av Spey kastet er du avhengig av å løfte snøret forholdsvis rolig opp av vannet i fremre posisjon, dette er viktig for å kunne kontrollere innkastet med fortommen. Bruker du for mye kraft i oppløftposisjonen vil du ikke kunne kontrollere innkastet ditt så godt, og det er nettopp dette som er problemet når du skal sette innkastet oppover elva og det blåser nedover elva. Da vil snøret/fortomen ofte komme veldig nære kroppen slik at vinklingen av kastet blir vanskelig, fordi snøret/fortomen hekter seg når du skyter ut.
Vinden blåser ofte både oppover og nedover elva, kaster du med begge armene trenger du bare å skifte kastearm. Dette vil si at hvis du fisker fra den siden av land hvor høyre arm er oppstrøms, og det blåser nedover elva, skifter du bare til venstre arm som da blir øverste arm på stangen så du kan bruke det doble Spey kastet. Selv dette kan være vanskelig nok i sterk vind, fordi du fortsatt må legge snøret oppstrøms mot vinden før du vinkler kastet i riktig retning i forhold til kroppens posisjon mot vinden og strømmen. Kaster du kun Spey kast med den ene armen vil du stadig møte på dette vindproblemet. Det er i denne situasjonen ”air” innkastet kommer inn som en redende engel.



”Air” teknikken.
”Air” teknikken kan brukes både med Spey kast og alle Snake roll varianter. Denne varianten er heller ikke så vanskelig å utføre som man kanskje tror. Forskjellen på ”air” teknikken og det ordinære oppløftet med snøret fra vannet i innkastfasen, er at innkastet nå kommer fra luften og ikke fra vannet. Dette vil si at det først må utføres et Spey kast eller Snake roll innkast, deretter må fremkastet ”air innkastet” utføres noe rolig med en høy snøreutgang, slik at snørebukten ruller rolig utover. Når snøret er på vei utover og henger i luften starter du innkastet før snøret treffer vannet foran deg. Du oppnår nå, at du kan bruke mer kraft i innkastet slik at fortommen treffer vannet i en høyere hastighet. Dette spenner stangen din med mye mer kraft, slik at du kaster lengre i vind og trange kastesituasjoner. En reel fordel med ”air innkastet” er nettopp at du kan provosere snøret mye lettere mot vinden, fordi du kan tillate deg å presse snøret hardere oppstrøms med innkastet.

 

Problemet som ofte oppstår er at snøret får en sterk ”avdrift” i forhold til vinden, du kan ved hjelp av ”air innkastet” sørge for at innkastet ditt får en bedre utskytningsrampe i forhold til vinden, du kan med forskjellige kombinasjoner etablere et ”air innkast” som hjelper deg med en 45 graders ferdigvinklet posisjon uansett vindstyrke i siste del av kastet, da sier det seg selv at du tåler litt mer avdrift en ved et ordinært innkast. Dette kan kombineres som Backhand spey eller alle Snake roll varianter, og ikke minst Opposite air Snake. Dette selvfølgelig utført med både enhånds og tohåndsfluestang.

Å leve er å beherske en ”back hand air spey”.
En fin kastekombinasjon til bruk for fiske fra den riktige siden av elva for høyrehåndskastere med enkelt Spey kast når det blåser nedstrøms er Backhand air Spey.

Tohånds: start med et enkelt Spey kast med venstre arm øverst, legg innkastet nedstrøms for kroppen. Dette luftrommet er best å starte kastet fra (best vindretning i forhold til kroppen), så lager du en middels høy og noe rolig utgang på snøret i fremkastet. Når framslengen henger i luften skifter du arm på stangen slik at venstre arm nå holder stangen nederst som ordinært utført i et enkelt Spey kast fra høyre side. Dette armbyttet gjør jeg fordi jeg lettere kan legge inn en høy vinklingsgrad i ”air innkast” retningen, slik at avdriften på snøret nedstrøms ikke blir så stor i forhold til vinden og vinklingsproblemet. Deretter når fortommen treffer vannet kan jeg dra til som jeg ønsker med min høyrearms teknikk.

Fisker du fra feil side av elva som tohånds høyrearms kaster og vindretning går nedstrøms starter du med venstre arm øverst på stangen og løfter innkastet oppstrøms; derreter når ”air innkastet” henger i luften skifter du posisjon slik at høyre arm kommer øverst derreter skyter du ut snøret fra nedstrømssiden av kroppen. Er du best til å kaste med venstrehånda må dette utføres motsatt, både i forhold til vindretning og hvilken side av elva du fisker fra.

Enhånds: Utføres på samme måte med de samme utfordringene, men med enhånds er det lettere med et originalt Backhand kast, så her trenger du ikke skifte arm i luften. Dette fordi du lettere greier å legge snøret langt nok vinklet utover elva med kastearma, slik at ”air innkastet” kommer i riktig posisjon uten at det blir for stor avdrift på grunn av vinden.

I denne kortfilmen kan du se et eksempel på back hand air spey utført med tohåndsstang, legg merke til hastigheten snøret har når det skyter utover elva. Som jeg sier…. alt er mulig med ”daten” mellom fortom og vannflata som utgangspunkt for fluekastet.

Klikk her for å se filmsnutten.






Til topp
E-mail j-granbo@hotmail.com - Copyright © 2019
Til topp